Κεντρική

Εγκατάσταση-Χρήση

Updates

FAQ

Τιμοκατάλογος

Επικοινωνία

Κλίμακα

Γενική Σχεδίαση

... για Αριθμούς

... για Blocks

... για Κείμενα

... για Γραμμές

Layers

Hatch

Offset

Απόψεις Σχεδίου

Ενδείξεις

Διαστάσεις

Διάφορα

Modify

Images

Τομές - Όψεις

Κατόψεις

Τοπογραφία

Photos

Υπομνήματα

Ρυθμίσεις

Εγκατάσταση - Χρήση

Αρχή σελίδας

Σχεδιάστε με ευκολία-ταχύτητα-προδιαγραφές

για AutoCAD  2000-2018*

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή CADsdtopo προϋποτίθενται τα κάτωθι:

· Εγκατάσταση AutoCAD σε περιβάλλον Windows.

· Ύπαρξη της εφαρμογής Notepadτων Windows.

· Ως υποδιαστολή για δεκαδικά να είναι ορισμένη η τελεία “.”

· Κάποιες εντολές δημιουργούν αρχεία κατά την εκτέλεσή τους στον φάκελο όπου είναι και το σχέδιο στο οποίο εκτελούνται. Μην διαγράφετε αυτά τα αρχεία διότι είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του προγράμματος.

Παραδείγματα τέτοιων αρχείων:

*.zvk :           Περιλαμβάνει τα στοιχεία των αριθμημένων υποστυλωμάτων για αναζήτησή τους με την εντολή ZVK.

*.zvbl :          Περιλαμβάνει τα στοιχεία για τα πινακάκια ανοιγμάτων για αναζήτησή τους με την εντολή ZVBL.

*.zzview :     Αρχείο με τα ονόματα των viewports που έχουν οριστεί με την εντολή ZVM και χρησιμοποιούνται από την ZVV.

*.yli :              Περιλαμβάνει την λίστα υλικών για την εντολή NNP.

*.MLL:           Περιλαμβάνει στοιχεία που απαιτούνται για χρήση της επιλογής σχεδίαση με σημεία”.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CADsdtopo

Για να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες θα πρέπει να έχετε λάβει cd του προγράμματος ή αρχείο εγκατάστασης μέσω email ή Demo.

 

ΑΝ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:

1. Πηγαίνετε στο "Control Panel" (Πίνακας Ελέγχου) 2. Επιλέξτε "Region" (Περιοχή) 3. Στο Tab "Administrative" (Διαχείριση) πατήστε to 2o κουμπί "Change System locale.." (Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων) και επιλέξτε "Greek"  4. Κλείστε τον οδηγό εγκατάστασης 5. Κάντε Restart στον υπολογιστή σας και 6. Ξανατρέξτε τον οδηγό εγκατάστασης.

 

1. Προ της Εγκατάστασης:

Αν χρησιμοποιείτε  AutoCAD 2010 ή μεταγενέστερο πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της παρούσης Εφαρμογής πρέπει να εγκαταστήσετε το "VBA Support" από την Autodesk που μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα:

για Acad 2010-201* εδώ.

Διαδικασία:

· Κάνετε Download το αρχείο "AutoCAD 2010 ή 2011 ή 2013 … VBA module" (32-bit ή 64-bit).

· Προχωρήστε σε Save και τρέξτε το exe που προτείνεται.

· Πατήστε "Unzip" στο παράθυρο που ανοίγει.

· Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης (θα χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας).

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε AutoCAD 2010 ή μεταγενέστερο μόνο αφού κάνετε τα παραπάνω μπορείτε να συνεχίσετε.

Σημ.1: Κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής δεν γίνεται καμία ρύθμιση στα Windows ούτε και στο AutoCAD ούτε και επηρεάζεται άλλο πρόγραμμα που τρέχει κάτω από το AutoCAD.

Σημ.2: Αν εντολές όπως η YYTT ή ZVFE ή υπάρχει πρόβλημα με την αναζήτηση του κλειδιού τότε:

α. Απεγκαταστήστε το “VBA Support” μέσω του Control Panel.

β. Κατεβάστε το “VBA Suupot” από εδώ και ακολουθείστε τις οδηγίες που γράφονται στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

2. Εγκατάσταση εφαρμογής CADsdtopo

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

· Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης στον υπολογιστή σας ή τρέξτε το αρχείο **.exe αν έχετε την Demo έκδοση.

· Η εγκατάσταση θα αρχίσει αυτόματα σε λίγα δευτερόλεπτα.

· (Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν ξεκινήσει αυτόματα από το CD, τρέξε το αρχείο CADsdtopo_V**.exe από το CD)

· Κατά την εγκατάσταση ρυθμίζονται αυτόματα η διεύθυνση της εφαρμογής και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την σωστή λειτουργία της.

 

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση έχει δημιουργηθεί συντόμευση στο στο Start Menu -> All Programs -> CADsdtopo.

 

3. Κλειδί USB

Προτού συνεχίσετε βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το κλειδί σε οποιαδήποτε θύρα του υπολογιστή σας.

Αν τρέχετε την Demo έκδοση δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα.

 

4. Εκκίνηση Εφαρμογής

Φόρτωση Εφαρμογής στο AutoCAD

Για να φορτωθεί η εφαρμογή και να βλέπετε το Menu του CADsdtopo θα πρέπει να είναι ανοιχτή στο AutoCAD η «μπάρα» File, Edit, View, Insert κ.λ.π. (π.χ. όπως στο WorkSpace: AutoCAD Classic).

Σημ.: Στο AutoCAD 2015 το Workspace AutoCAD Classic έχει αφαιρεθεί. Δείτε πως μπορείτε να το επαναφέρετε εδώ ή βίντεο εδώ.

Φόρτωση την πρώτη φορά: από Start Menu (Έναρξη) -> All Programs -> CADsdtopo, να επιλέξετε την συντόμευση που αντιστοιχεί στην έκδοση του AutoCAD που έχετε.

Θα ανοίξει το AutoCAD, θα φορτωθεί η εφαρμογή και θα δημιουργηθεί το Menu “SDTOPO”.

Μετά την πρώτη φορά, δεν είναι απαραίτητη η εκκίνηση της εφαρμογής από τις παραπάνω συντομεύσεις του Start Menu.

Μπορείτε να καλείτε την εφαρμογή μέσα από το Menu “=SDTOPO=” στο AutoCAD σε οποιοδήποτε Σχέδιο.

Σημ.1: Για AutoCAD 2012 ή μεταγενέστερο θα πρέπει να επαναλάβετε δύο φορές την παραπάνω διαδικασία.

Σημ.2: Στην περίπτωση που η συντόμευση δεν «βρίσκει» το acad.exe, τότε κάντε τα παρακάτω:

* Στην επιφάνεια εργασίας (Desktop) αντιγράψτε την συντόμευση AutoCAD που χρησιμοποιείτε.

* Επικολλήστε την συντόμευση όπου θέλετε (ακόμη και πάλι στην επιφάνεια εργασίας).

* Μετονομάστε την συντόμευση σε SDTOPO.

* Κάντε δεξί κλικ στην συντόμευση και επιλέξτε Properties.

* Στην καρτέλα συντόμευση (Shortcut) στην θέση Έναρξη σε (Start in) σβήστε ότι έχει και γράψτε C:\SDTOPO\ και κλείστε την καρτέλα.

* Κάντε διπλό κλικ στην συντόμευση και το CADsdtopo φορτωθεί κανονικά. Για AutoCAD 2012 ή μεταγενέστερο θα πρέπει να κάνετε δύο φορές κλικ στην συντόμευση.

Σημ.3: Αν το CADsdtopo δεν φορτώνεται τότε ορίστε την μεταβλητή SECURELOAD σε 0 (Πληκτρολογήστε στο command line του AutoCAD SECURELOAD πατήστε Enter και γράψτε τον αριθμό 0).

 

5. Εμφάνιση του Menu SDTOPO στο δεξί κλικ του ποντικιού

Αν θέλετε να εμφανίζετε το Menu όταν πατάτε δεξί κλικ στο ποντίκι dείτε το βίντεο εδώ.

Σημ.: Συνηθίζεται όταν δουλεύετε με Ribbons.

 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CADsdtopo

Αφού έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή CADstopo και έχετε τρέξει τουλάχιστον μία φορά την συντόμευση που αφορά το AutoCAD που θέλετε, οι εντολές της εφαρμογής είναι διαθέσιμες σε οποιοδήποτε Σχέδιο εφ' όσον κάνετε "έναρξη SDTOPO" από το αντίστοιχο Menu στο AutoCAD  και έχετε τοποθετημένο το κλειδί σε οποιαδήποτε USB θύρα του υπολογιστή ή τρέχετε την Demo έκδοση.

Μπορείτε να φορτώσετε την εφαρμογή σε διαφορετικές εκδόσεις του AutoCAD παράλληλα αν θέλετε και θα λειτουργούν κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.

Σημ.: Για AutoCAD 2012 ή μεταγενέστερο στις πρώτες χρήσεις των εντολών θα ερωτηθείτε: “Save Changes to zzOpenDirzz.dvb ?”. Πατήστε Yes και μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά.

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ:

Για να τρέξετε τις εντολές της εφαρμογής έχετε τρεις δυνατότητες:

1.  Να επιλέγετε την εντολή από το Menu "SDTOPO".

π.χ.  Αν θέλετε να ευθυγραμμίσετε κάποιες σειρές κειμένων τότε κάνετε την εξής διαδρομή στο Menu: SDTOPO -> ...για Κείμενα -> Ευθυγράμμιση κειμένων     ΕΤΤ”.

 

2.  Να πληκτρολογείτε την εντολή στο Command Line του AutoCAD.

Στο τέλος κάθε επεξήγησης εντολής στο Menu γράφεται και η συντομογραφία την οποία μπορείτε να πληκτρολογείτε στο Command Line του AutoCAD (π.χ. στο Menu εμφανίζεται  Ευθυγράμμιση κειμένων     ΕΤΤόπου η συντομογραφία της εντολής είναι ΕΤΤ).

Οι περισσότερες συντομογραφίες λειτουργούν και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Αυτές που λειτουργούν μόνο στα αγγλικά είναι σε όσες αναμένεται εισαγωγή αριθμού και αυτό γίνεται για να μην υπάρχει σύγχυση με την τελεία και το κόμμα.

 

3. Να ανοίξετε τις διαθέσιμες Toolbar και να επιλέγετε από εκεί.

Όταν φορτώνεται πρώτη φορά το πρόγραμμα η μόνη toolbar που ανοίγει αυτόματα είναι ή έναρξη Sdtopo”.

Τις υπόλοιπες μπορείτε να τις ανοίξετε και να τις τοποθετήσετε κάπου μόνιμα ή να τις τροποποιήσετε είτε από το Menu όπου αναγράφεται Εργαλειοθήκηή  κάνοντας δεξί κλικ κάποιο κενό σημείο των περιοχών για toolbar της οθόνης και επιλέγοντας το SDTOPO.

Οι Toolbars είναι αριθμημένες (“00 Έναρξη CADsdtopo” έως “19 Ρυθμίσεις») ώστε να εμφανίζονται με την σειρά του Menu.

Οι υπόλοιπες είναι Toolbars που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα κατά την διάρκεια κάποιας εντολής ή επιμέρους τμήματα των παραπάνω γενικών.

 

 

Οι εντολές της εφαρμογής δεν επηρεάζουν άλλο πρόγραμμα που τρέχει κάτω από AutoCAD, και μπορούν να χρησιμοποιούνται παράλληλα.

 

Σημ.: Για Τοπογραφικά και Αποτυπώσεις Κτιρίων προτείνεται να ορίσετε από το Menu SDTOPO => Ρυθμίσεις => Ορισμός ρυθμίσεων για Τοπογραφικά και Αποτυπώσεις Κτιρίων.

 

ZWCAD

για το ZWCAD+ 2012 SP:

* Δεν λειτουργεί η σχεδίαση γραμμών ή εισαγωγή συμβόλων με "πληκτρολόγηση σημείων" ούτε και οι πίνακες συντεταγμένων και η εξαγωγή σημείων. Το πρόβλημα δημιουργείται γιατί δεν λειτουργούν σωστά οι πρωτογενείς εντολές του ZWCAD (σε γνώση των κατασκευαστών του). Το θέμα αυτό διορθώθηκε στην έκδοση ZWCAD+2014.

Σημ.: Αν αναζητείτε σημείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή ZZS με επιλογές "Block-ATTR" και "1. Επιλογή...Attribute: με αναζήτηση φράσης." και να δώσετε των κωδικό του σημείου.

 

* Κατά την διάρκεια σχεδίασης με το CADsdtopo οι μεταβλητή DRAWORDERCTL ορίζεται σε "0" και η PEDITACCEPT σε "0" ώστε να μην εμφανίζεται συχνά το μήνυμα "Disregard Draw Order for this operation?". Παρόλα αυτά το μήνυμα εμφανίζεται κάποιες φορές. Εντολές που πρέπει να ελεγχθούν: PLL, ZDTMISO

 

για το ZWCAD+ 2014:

* Δεν ισχύουν τα παραπάνω προβλήματα.

 

* Μόνο κατά την πρώτη εγκατάσταση του CADsdtopo ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει δύο φορές έναρξη του προγράμματος από το menu των Windows (Start -> All Programms -> CADsdtopo -> ZWCAD+2014).

 

* Στο ZWCAD+ 2014 δεν αναγνωρίζεται η γραμματοσειρά "gr-sdtopo1.shx" και για αυτό τον λόγο έχει αντικατασταθεί με την "Arial".

 

για το ZWCAD+ 2015:

 

* Μόνο κατά την πρώτη εγκατάσταση του CADsdtopo χρειάζεται να γίνει δύο φορές έναρξη του προγράμματος από το menu των Windows (Start -> All Programms -> CADsdtopo -> ZWCAD+2014).

* Οι καρτέλες των εντολών είναι γραμμένες σε Greeklish μέχρι να ενημερωθεί η κωδικοσελίδα του Zwcad για τα ελληνικά. (Στις προηγούμενες εκδόσεις δεν υπήρχε πρόβλημα).

Κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης

Κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης

CADsdtopo_Demo