Επιλογή φράσης από καρτέλα

Αρχή σελίδας

Η βιβλιοθήκη κάθε εντολής είναι διαφορετική και έχετε την δυνατότητα να αποθηκεύετε ή να αφοιρείτε φράσεις.

Σε κάθε νέο Σχέδιο η αντίστοιχη βιβλιοθήκη παρουσιάζεται ενημερωμένη με όποιες αλλαγές έχετε κάνει.

Για κάθε εντολή έχετε την δυνατότητα να επιλέγετε μεταξύ δύο βιβλιοθηκών που έχετε ορίσει για δύο τύπους Σχεδίων.

Παρακάτω ακολουθεί για την εντολή των ενδείξεων NNB.  Τα ίδια ισχύουν για όλες τις εντολές.

Επιλογή φράσης για προσθήκη κειμένου ή αναγραφή σε Attribute Block κατά την εκτέλεση διαφόρων εντολών του SDBOX.

Προσθήκη

Προστίθεται στην Λίστα ότι αναγράφεται στο πεδίο Κείμενο:και θα εμφανίζεται σε κάθε νέα χρήση της εντολής σε οποιοδήποτε σχέδιο.

 

Αφαίρεση

Αφαιρείται από την Λίστα όποια φράση έχετε επιλέξει.

 

…>>>

Η καρτέλα κρύβεται προσωρινά και μπορείτε να περιηγηθείτε στην οθόνη χρησιμοποιώντας την μεσαία ροδέλα του mouse.

Επιστρέφετε στην καρτέλα με δεξί κλικ και Exit.

 

Επεξεργασία

Άκυρο

Δεν επιλέγεται κανένα κείμενο.

 

Ανοίγει το αντίστοιχο αρχείο που περιέχει τις φράσεις της βιβλιοθήκης όπου μπορείτε να προσθέσετε ή να σβήσετε φράσεις.

Ανανέωση

Ανανεώνεται η Λίστα με όποιες αλλαγές κάνατε στο παραπάνω αρχείο.

 

Ενδείξεις Σχεδίων τύπου Α

Ενδείξεις Σχεδίων τύπου Β

Αφορά του δύο τύπους βιβλιοθηκών που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για δύο τύπους Σχεδίων.

 

Αν πατήσετε Ενδείξεις Σχεδίων τύπου Βτότε θα εμφανιστούν στην Λίστα οι φράσεις που έχετε αποθηκεύσει για τα Σχέδια τύπου Β.

 

Μπορείτε να εναλλάσσεστε ανάμεσα στις 2 βιβλιοθήκες οποιαδήποτε στιγμή στο Σχέδιο.

 

Ο τύπος βιβλιοθήκης που επιλέγετε ορίζεται και για κάθε επόμενη εντολή που χρησιμοποιεί βιβλιοθήκες και οι αντίστοιχες θα εμφανίζονται στις Λίστες.

Μπορείτε πάλι να αλλάξετε τύπο Σχεδίου ανά πάσα στιγμή.

 

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@