Δηλώσεις - Υπομνήματα

Στην εντολή ZTITLOI (για εισαγωγή Τίτλων και υπομνημάτων)  περιέχονται και 8 ενότητες που αφορούν την σύνταξη Τοπογραφικού. Στις ενότητες αυτές μπορείτε να προσθέσετε και όσα ακόμα στοιχεία θέλετε.

Σημ.: Δείτε την διαδικασία δημιουργίας πινακίδων εδώ.

Αρχή σελίδας

 

Περιλαμβάνονται όσα στοιχεία χρειάζονται για τους τίτλους, τα υπομνήματα, τους όρους δόμησης και τις σημειώσεις κατά την σύνταξη συνήθων Τοπογραφικών.

Αναλυτικά:

Τίτλοι Τοπογραφικού

Περιλαμβάνει συνολικούς Τίτλους με πλαίσιο υπομνήματος, πλαίσιο όρων δόμησης, τύπο υπολογισμού εμβαδού, δηλώσεις και σημειώσεις για συνήθη Τοπογραφικά εντός και εκτός Σχεδίου.

Συστήματα

Σημειώσεις Συστήματος Αναφοράς που τοποθετούνται στην πάνω αριστερή  γωνία του Κανάβου (Τοπικό Σύστημα, HATT, ΕΓΣΑ ‘87, UTM).

Εξάρτηση

Σημειώσεις μεθοδολογίας και στοιχείων εξάρτησης που πρέπει να περιλαμβάνονται στο Υπόμνημα αν το Σχέδιο είναι εξαρτημένο (GPS, Οπισθοτομία, Χωροστάθμηση, Hepos).

Πλαίσια

Περιλαμβάνονται:

· Πίνακας συνήθους Πράξης Εφαρμογής.

· Τίτλος και σημειώσεις εφαρμογής Ρυμοτομικών για σύνταξη Διαγράμματος Εφαρμογής.

· Υπολογισμός εισφορών του Ν. 1337/83 σε περίπτωση σύνταξης Τοπογραφικού προ της κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής για οικοδομησιμότητα.

· Πλαίσιο για την εισαγωγή των αυτοματοποιημένων υπομνημάτων συμβόλων και γραμμών. (Σημ.: Το πλαίσιο περιέχει ήδη επεξηγήσεις για τους χαρακτηρισμούς κτιρίων και ανοιχτή - κλειστή βεράντα και στέγαστρο που πρέπει να εμφαίνονται σε πλαίσιο.)

Αποσπάσματα

Περιλαμβάνονται οι τίτλοι των συνήθων αποσπασμάτων που συνοδεύουν τα Τοπογραφικά:

· Διάγραμμα Εφαρμογής

· Απόσπασμα Ορίων Οικισμού

· Απόσπασμα Πινακίδας ΓΥΣ 1:5000

· Απόσπασμα Ρυμοτομικού

Σημ.: Οι τίτλοι αυτοί τοποθετούνται πάνω από την εικόνα (image) του αποσπάσματος.

Όροι Δόμησης

Περιλαμβάνεται πλαίσιο για συμπλήρωση Όρων Δόμησης και η συνήθης παρέκκλιση του αρθ. 25 του Ν. 1337/83.

651/77 Εκτός

Δήλωση του Ν. 651/77, Ν. 2224/94 & Ν. 1337/83 για τα συνήθη Τοπογραφικά εκτός Σχεδίου.

651/77 Εντός

Δηλώσεις του Ν. 651/77, Ν. 2224/94 & Ν. 1337/83 για τα συνήθη Τοπογραφικά εντός Σχεδίου ή Οικισμού:

· Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο

· Παρεκκλίσεις ή μη οικοδομήσιμο: προϋφιστάμενο της παρέκκλισης, με θεωρητική μεσοτοιχία Ν.Δ. 690/1948, αρθ. 25 του Ν. 1337/83, τακτοποιητέο λόγω προσώπου, έλλειψη προσώπου και ύπαρξη κτισμάτων στα όμορα, με όμορο μη άρτιο, αποκεκλισμένο (τυφλό - ιδιωτική Οδός), τυφλό σε οικισμό..

· Με μη διανοιγμένη οδό

· Με τακτοποίηση από Πράξη Εφαρμογής

Λοιπές Δηλώσεις

Δηλώσεις και σημειώσεις που συμπληρώνουν το Τοπογραφικό:

· Δήλωση εντοπισμού Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού στο απόσπασμα 1:5000 της ΓΥΣ

· Δήλωση Ιδιοκτήτη

· Δήλωση εφαρμογής Ρυμοτομικών και Οικοδομικών Γραμμών

· Σημειώσεις (υψομετρική αφετηρία, ισοδιάσταση ισοϋψών, ...)

· Βεβαιώσεις υψομέτρου.

Διάφορα

· Τύπος υπολογισμού εμβαδού

· Τύπος υπολογισμού εμβαδού μικρός

· Χρονοσφραγίδα (περιλαμβάνει και τον τίτλο του Σχεδίου)

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@