Τμήμα καρτέλας εντολής

Οι περισσότερες των εντολών που σχεδιάζουν αντικείμενα στην οθόνη παρέχουν την δυνατότητα επιλογής του προτεινόμενου Layer από την καρτέλα της εντολής και του τελικού Layer σχεδίασης από Λίστα που ανοίγει πριν αρχίσει η σχεδίαση.

Επιλογές για τα προτεινόμενα Layer

Αρχή σελίδας

Σε αυτό το τμήμα της καρτέλας της εκάστοτε εντολής ορίζετε τα Layer, Color και Linetype που θα προτείνονται κατά την χρήση της εντολής.

Αν η καρτέλα της εντολής έχει λίστα όπου επιλέγονται οι διάφορες υποεντολές τότε το παραπάνω τμήμα της καρτέλας αλλάζει ανάλογα την κατηγορία.

Μπορείτε να έχετε και τα ίδια προτεινόμενα σε όλες τις κατηγορίες.

Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται μόνο αφού πατήσετε Save σε κάθε πεδίο.

Τις επιλογές που έχετε κάνει για όλες τις εντολές (στις αντίστοιχες καρτέλες) μπορείτε να τις μεταφέρετε και σε άλλο υπολογιστή μέσω των Ρυθμίσεων.

Αφού τελειώσετε με την καρτέλα τότε ανοίγει η παρακάτω καρτέλα για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να σχεδιάσετε στο προτεινόμενο Layer ή να επιλέξετε άλλες ρυθμίσεις:

Command:    Δώστε το LAYER για Δέντρα:

Έχετε τις παρακάτω επιλογές:

Α. Να πατήσετε απλώς Enter και να δεχτείτε τα προτεινόμενα.

Β. Να επιλέξετε άλλο Layer, Color ή Linetype.

Οι διαφορετικές αυτές επιλογές που θα κάνετε θα προτείνονται σε κάθε χρήση της εντολής σε αυτό το σχέδιο άσχετα με τα Layer που έχετε ορίσει σαν default προτεινόμενο.

Σε νέο Σχέδιο θα προταθεί πάλι αυτό που έχετε ορίσει σαν default προτεινόμενο.

Γ. Currents: Ορίζονται τα current Layer, Color και Linetype που έχει αυτή την στιγμή το Σχέδιο.

Δ. Μπορείτε να πατήσετε Escape και να ορίσετε νέο Layer πληκτρολογώντας το στο Command Line και επιλέγοντας Color.

Σημειώσεις :

Η επιλογή Layer εμφανίζεται σε κάθε χρήση των εντολών και έχει σκοπό των έλεγχο των σχεδιαζόμενων κατά την γρήγορη σχεδίαση.

Μπορείτε να αποδέχεστε τα προτεινόμενα απλώς πατώντας Enter και να συνεχίζετε την εντολή.

Άλλος λόγος είναι για να μπορείτε να σχεδιάζετε με ευχέρεια αντικείμενα της ίδιας εντολής σε διαφορετικά Layer.

 

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@