Παρακάτω ακολουθεί παράδειγμα σχεδίασης Line ή Polyline γιατί είναι εντολές που περιέχουν το σύνολο των επιλογών:

Κατά την διάρκεια σχεδίασης Line Polyline ή εισαγωγής Block υπό κλίμακα έχετε πολύ περισσότερες επιλογές από τις αντίστοιχες εντολές του AutoCAD.

Επιλογές κατά την σχεδίαση γραμμών και εισαγωγής Block

Αρχή σελίδας

Command: MLL    Γραμμή από το  Σημείο ?   :

Δίνετε το 1ο σημείο σχεδίασης.      (βλ. Λεπτομέρειες για πληκτρολόγηση σημείων)

Γραμμή στο  Σημείο ? [Undo, Length, Arc, Close, Seira, Kataskeyes ]  :

Έχετε τις παρακάτω επιλογές:

Α. Να επιλέξετε σημείο με το ποντίκι στην οθόνη ή να πληκτρολογήσετε συντεταγμένες.

Β. Αν έχετε επιλέξει την δυνατότητα να πληκτρολογείτε κωδικούς τότε μπορείτε να γράψετε κάποιο κωδικό και η γραμμή (ή το Block στην αντίστοιχη εντολή) θα σχεδιαστεί στο σημείο εισαγωγής του Block που περιέχει αυτόν τον κωδικό στην αντίστοιχη Attribute.

Γ. Undo: Αναιρείται το τελευταίο αντικείμενο που σχεδιάσατε στο τελευταίο σημείο.

Δ. Length: Δίνετε μήκος το οποίο σχεδιάζεται στην διεύθυνση του ποντικιού. (Η επιλογή αυτή λειτουργεί όπως η αντίστοιχη του AutoCAD.)

E. Arc: Είτε σχεδιάζετε Line ή Polyline μπορείτε να προσθέσετε τόξο με 3 σημεία.

Ζ. Seira: Αν έχετε επιλέξει την δυνατότητα να πληκτρολογείτε κωδικούς τότε μπορείτε να δώσετε πρώτο και τελευταίο κωδικό όπου σε αυτούς και σε όλους τους ενδιάμεσους θα γίνει σχεδίαση.

Η. Kataskeyes: Ανοίγει η παρακάτω καρτέλα με την οποία μπορείτε να κατασκευάσετε σημεία.

Έχετε τις παρακάτω επιλογές:

 

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙ ΕΥΘΕΙΑΣ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία και την απόσταση D από το πρώτο.

 

ΜΕΣΟ ΕΥΘΕΙΑΣ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία. Το μέσο υπολογίζεται αυτόματα.

 

ΤΟΜΗ ΕΥΘΕΙΩΝ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την πρώτη ευθεία και 2 σημεία που ορίζουν την δεύτερη ευθεία. Με βάση αυτές θα υπολογιστεί το σημείο τομής.

 

ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΥΘΕΙΑ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία, την απόσταση καθέτου από το πρώτο και το μήκος καθέτου.

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία και το 3ο σημείο που θα προβληθεί.

 

ΤΟΜΗ ΚΥΚΛΩΝ: Δίνετε κέντρο και ακτίνα του 1ου και του 2ου κύκλου.

 

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΥ: Δίνετε κέντρο και ακτίνα κύκλου και επιλέγετε την εφαπτομένη στην οθόνη.

 

ΤΟΜΗ ΕΥΘΕΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΥ: Δίνετε τα 2 σημεία της ευθείας και για τον κύκλο σημείο κέντρου και ακτίνα.

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ: Δίνετε τα 2 σημεία της ευθείας (για διεύθυνση) και απόσταση από το 3ο σημείο.

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@