Ρυθμίσεις

Γενικές ρυθμίσεις για όλες τις ειδικότητες DefScaddOp

Εξαγωγή Ρυθμίσεων για χρήση σε άλλο υπολογιστή zzSavePropScadD

Φόρτωση ρυθμίσεων SDTOPO άλλου υπολογιστή zzInsPropScadD

Default Ρυθμίσεις για Τοπογραφικά και Αποτυπώσεις Κτιρίων DefZZTOPO

Unistall SDTOPO

DefScaddOp

Γενικές ρυθμίσεις για όλες τις ειδικότητες

Αρχή σελίδας

Επανέρχονται οι default ρυθμίσεις του προγράμματος που αφορούν τα προτεινόμενα Layer, Color, Ltype, συντελεστές  μεγέθους κ.λ.π. που προτείνουν στην αρχή τους οι εντολές.

Οι ρυθμίσεις αυτές ορίζονται στα αντίστοιχα πεδία στις καρτέλες των εντολών.

Οι ρυθμίσεις για  Layer, Color, Ltype, συντελεστές κ.λ.π. που προτείνουν στην αρχή τους οι εντολές σώνονται σε αρχείο από το οποίο μπορούν να φορτωθούν σε άλλο υπολογιστή ή σε άλλη έκδοση του AutoCAD.

 

zzSavePropScadD

Εξαγωγή Ρυθμίσεων για χρήση σε άλλο υπολογιστή

Αρχή σελίδας

Command: zzSavePropScadD

Εξάγεται στην δνση και με το όνομα που επιθυμείτε ένα αρχείο *.lsp που περιέχει τις ρυθμίσεις του προγράμματος όπως τις έχετε ορίσει στον υπολογιστή σας.

Το αρχείο αυτό μπορείτε να το φορτώσετε σε άλλο υπολογιστή ή άλλη έκδοση του AutoCAD  με την παρακάτω εντολή.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτήν και απλώς για να αποθηκεύσετε τις  ρυθμίσεις που έχετε κάνει κατά την χρήση του προγράμματος και να έχετε την δυνατότητα να τις επαναφέρετε αργότερα.

 

 OK   Οι ρυθμίσεις σώθηκαν στο αρχείο : C:\Users\User\CPU-1.lsp

Φόρτωση ρυθμίσεων για  Layer, Color, Ltype, συντελεστές κ.λ.π. που προτείνουν στην αρχή τους οι εντολές,  από αρχείο που έχει δημιουργηθεί από άλλο υπολογιστή ή άλλη έκδοση του AutoCAD ή παλαιότερες ρυθμίσεις που έχει αποθηκεύσει.

zzInsPropScadD

Φόρτωση ρυθμίσεων SDTOPO άλλου υπολογιστή

Αρχή σελίδας

Command: zzInsPropScadD

Επιλέγετε το αρχείο που περιέχει τις ρυθμίσεις που έχουν εξαχθεί με την εντολή zzSavePropScadD από οποιοδήποτε υπολογιστή και οποιαδήποτε έκδοση του AutoCAD.

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του προγράμματος ή να τρέξετε την παρούσα εντολή όσες φορές θέλετε.

 

Ορίζονται τα προτεινόμενα Layer, Color, Ltype, συντελεστές μεγέθους κ.λ.π. που προτείνουν στην αρχή τους οι εντολές και είναι προσαρμοσμένα για Αποτυπώσεις Κτιρίων και Τοπογραφικά.

DefZZTOPO

Default Ρυθμίσεις για Τοπογραφικά και Αποτυπώσεις Κτιρίων

Αρχή σελίδας

Απεγκαθίσταται το πρόγραμμα SDBOX.

Αφαιρούνται τα Menu, οι γραμματοσειρές, τα Hatch, τα Linetypes κ.λ.π.

Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται πριν να εγκαταστήσετε νέα έκδοση του προγράμματος.

 

 

Unistall SDTOPO

Αρχή σελίδας

Αρχή σελίδας

Πενάκια (Plot Styles)

Κατά την φόρτωση του Προγράμματος εγκαθίσταται και φάκελος (\\SDBOX\zzPlotStyles) με προκαθορισμένα αρχεία *.ctb για εκτυπώσεις σε διάφορές κλίμακες.

Μπορείτε να αντιγράψετε τα αρχεία *.ctb στον φάκελο Plot Styles του AutoCAD.

Οι ρυθμίσεις που περιέχουν αφορούν πάχος γραμμής και χρώμα εκτύπωσης και έχουν οριστεί με βάση τα default προτεινόμενα χρώματα των αντικειμένων.

Έχει ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα αντικείμενα να τυπώνονται ευκρινώς και διαφοροποιημένα για κάθε κλίμακα εκτύπωσης.

Κατά την εγκατάσταση ή update του προγράμματος πρέπει να αντιγράψετε τα πενάκια από τον φάκελο SDBOX στον φάκελο PlotStyles του AutoCAD με την εντολή ZPLOTSTYLES.

Τα αρχεία *.ctb που παρέχονται με το Πρόγραμμα είναι τα παρακάτω:

Πενάκια (Plot Styles)

Αρχή σελίδας

Αναλυτικά:

· zzCADsdt_00050:   Κλίμακα 1:50.

· zzCADsdt_00100_apo50:   Αφορά σχέδια που έχουν συνταχθεί για κλίμακα 1:50 και χρειάζεται να τυπωθούν 1:100.

· zzCADsdt_00100_Kat:   Κατόψεις για Κλίμακα 1:100

· zzCADsdt_00100_Opseis:   Όψεις για Κλίμακα 1:100

· zzCADsdt_00100_Tomes:   Τομές για Κλίμακα 1:100

· zzCADsdt_00200:   Κλίμακα 1:200.

· zzCADsdt_00500:   Κλίμακα 1:500.

· zzCADsdt_00500-DE:   Κλίμακα 1:500 με έμφαση στην λεπτομέρεια των κειμένων.

· zzCADsdt_01000:   Κλίμακα 1:1000.

· zzCADsdt_02000:   Κλίμακα 1:2000.

· zzCADsdt_10000:   Κλίμακα 1:10000.

· zzCADsdt_Α3-Α1:   Αφορά εκτυπώσεις Scaled to Fit για χαρτιά Α3 έως Α1.

· zzCADsdt_Α4:   Αφορά εκτυπώσεις Scaled to Fit για χαρτί Α4.

· zzCADsdt_Photo_Α2:   Αφορά εκτυπώσεις Scaled to Fit για σχέδιο Φωτογραφιών σε χαρτί Α2.

· zzCADsdt_Photo_Α3:   Αφορά εκτυπώσεις Scaled to Fit για σχέδιο Φωτογραφιών σε χαρτί Α3.

· zzCADsdt_Sxedio-Xaraksis:   Σχέδια χάραξης και μελετών εφαρμογής.

· zzCADsdt_Tamplo:   Εκτύπωση σχεδίων σε σμίκρυνση (π.χ. για τοιχοκόλληση).

Τα παραπάνω πενάκια παρουσιάζουν τις παρακάτω ομοιότητες (ανάλογα της κλίμακας στο καθένα) στα πάχη γραμμών και στα χρώματα:

Color 1

Εκτυπώνεται:

Color 2

Εκτυπώνεται:

Color 3

Εκτυπώνεται:

Color 4

Εκτυπώνεται:

Color 5

Εκτυπώνεται:

Color 6

Εκτυπώνεται:

Color 7

Εκτυπώνεται:

Color 14

Εκτυπώνεται:

Color 20

Εκτυπώνεται:

Color 22

Εκτυπώνεται:

Color 51

Εκτυπώνεται:

Color 64

Εκτυπώνεται:

Color 83

Εκτυπώνεται:

Color 90

Εκτυπώνεται:

Color 93

Εκτυπώνεται:

Color 122

Εκτυπώνεται:

Color 132

Εκτυπώνεται:

Color 163

Εκτυπώνεται:

Color 174

Εκτυπώνεται:

Color 191

Εκτυπώνεται:

Color 222

Εκτυπώνεται:

Color 240

Εκτυπώνεται:

Υπάρχουν και άλλα πενάκια που τυπώνονται με χρώμα, τα υπόλοιπα χρώματα τυπώνονται εν γένει με λεπτή μαύρη γραμμή. Τα χρώματα 250 έως και 254 τυπώνονται στα χρώματά τους.

Δείτε αναλυτικά όλα τα χρώματα και τα πάχη γραμμών εδώ.

Color 10

Εκτυπώνεται:

Color 32

Εκτυπώνεται:

Color 140

Εκτυπώνεται:

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@

Κατεβάστε τον αναλυτικό πίνακα με τα χρώματα και τα πάχη για τις βασικές κλίμακες: