Γραμματοσειρές

Κατά την δημιουργία του προγράμματος SDBOX έχουμε σχεδιάσει, εκτός των άλλων, δύο βασικές γραμματοσειρές την gr-SDBOX1.shx και την gr-SDBOX2.shx

Είναι και οι δύο γραμμικές γραμματοσειρές (μπορούν δηλαδή να τυπωθούν με διαφορετικά πάχη γραμμών ανάλογα) και περιέχουν εκτός των συνήθων ψηφίων όλα τα σύμβολα (εκθέτες, copyright, original κ.λ.π.)

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς προβλήματα σε κείμενα τύπου Text ή Mtext σε όλες τις εκδόσεις του AutoCAD.

 

Εκτός των ως άνω, κείμενα και Blocks, χρησιμοποιούνται και οι γραμματοσειρές Arial και Times New Roman.

Για τα σύμβολα των διαφόρων τύπων Γραμμών χρησιμοποιούνται οι γραμματοσειρές zzsymapLin.shx, zzsymathLin.shx, zzsyastroLin.shx, zzsymeteoLin.shx, zzsymusicLin.shx

Αρχή σελίδας

Τα σύμβολα που δεν περιλαμβάνονται στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή μπορείτε να τα εισάγετε κρατώντας πατημένο το Alt και πληκτρολογώντας το 0 + τον αριθμό του συμβόλου.

 

Παραθέτουμε παρακάτω όλα τα ψηφία της γραμματοσειρά gr-SDBOX1.shx με τους αριθμούς τους.

 

Οι αριθμοί των συμβόλων είναι ίδιοi για όλες τις γραμματοσειρές.

 

Αν π.χ. θέλετε να γράψετε 3², γράφετε το 3 κανονικά, πατάτε το Alt και το κρατάτε πατημένο και πληκτρολογείτε 0178.

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ ΤΟΥ SDBOX:

Με την εντολή zzarial μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζονται οι γραμματοσειρές του SDBOX με Arial. Μπορείτε ακόμα να ορίσετε να εμφανίζονται με Arial και οι υπόλοιπες γραμματοσειρές του σχεδίου. (Σημ.: Συνίσταται στην περίπτωση ηλεκτρονικής παράδοσης του σχεδίου σας).

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@