Υπολογισμοί και Πράξεις

Έχετε την δυνατότητα σε αρκετές εντολές να πραγματοποιείται, κατά την διάρκειά τους, υπολογισμούς και πολύπλοκες Πράξεις.

Μπορείτε να επιλέγετε αριθμούς από την οθόνη, να υπολογίζεται το ΔΗ, να κάνετε πράξεις, να επιλέγετε Ζ αντικειμένων ή σημείων και να υπολογίζεται το Ζ με γραμμική παρεμβολή.

E= επιλογή Αριθμού

D= υπολογισμός ΔΗ

P= Πράξεις

!= επιλογή Ζ

!!= Ζ με γραμμική παρεμβολή

E= επιλογή Αριθμού

Επιλέγετε αριθμό στην οθόνη (από Text, Attribute ή Xref) ή απλώς πληκτρολογείτε κάποιον αριθμό.

D= υπολογισμός ΔΗ

Δίνετε την στάθμη δαπέδου και την στάθμη οροφής και υπολογίζεται το ΔΗ.

Για κάθε στάθμη επιλέγετε στην οθόνη (από Text, Attribute ή Xref) ή απλώς πληκτρολογείτε τον αριθμό.

P= Πράξεις

Πράξεις με αριθμούς που επιλέγετε στην οθόνη ή τους πληκτρολογείτε.

!= επιλογή Ζ

Επιλέγετε το Ζ σημείου ή αντικειμένου.

!!= Ζ με γραμμική παρεμβολή

Υπολογίζεται το Ζ σημείου βάσει της κλίσης 2 άλλων που επιλέγετε.

Αρχή σελίδας

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@