Υπολογισμός Z

Επιλογή στάθμης από την οθόνη, αριθμού που πληκτρολογείτε, Ζ αντικειμένου, Ζ σημείου.

Μπορείτε να επιλέξετε Α, Ζ ή P για τον τρόπο επιλογής.

Α: Επιλέγετε κάποιο Κείμενο (Text) ή Attribute ενός Block.

Ζ: Επιλέγετε οποιοδήποτε αντικείμενο από την οθόνη από το οποίο θα επιλεγεί η θέση του ως προς Ζ (Elevation).

P: Επιλέγετε σημείο πάνω σε 3D αντικείμενο (π.χ. 3Dpolyline)  απ’ όπου προκύπτει το Ζ, η επιλέγετε σημείο και πληκτρολογείτε τον αριθμό.

A: Επιλέξτε το 1ο ’’Κείμενο/Attribute’’  < Z/P για επιλογές > : 

Επιλέγετε κάποιο Κείμενο (Text) ή Attribute ενός Block στην οθόνη σχεδίασης το οποίο σαν περιεχόμενο αποτελεί τον αριθμό για το Ζ που θέλετε.

Αν είστε σε διαδικασία υπολογισμού κλίσης: Ως συντεταγμένες, για τον υπολογισμό της απόστασης με το επόμενο σημείο, καταγράφονται οι ακριβείς συν/νες του σημείου που κάνατε κλικ για να επιλέξετε το Text ή το Block.

Τα περιεχόμενα του Text ή Attribute ενός Block θα πρέπει να αποτελούν αριθμό (π.χ. “6.55”, “+ 20.58” κ.λ.π._ και να μην περιέχουν άλλα ψηφία. Αριθμοί μέσα σε φράση (π.χ. Στάθμη: 6.55 μ.”, “A= 20.58” κ.λ.π.) δεν μπορούν να μετέχουν στην εντολή.

Ζ: Επιλέξτε το 1ο αντικείμενο για ’’Ζ’’  < Α/P για επιλογές > : 

Επιλέγετε οποιοδήποτε αντικείμενο από την οθόνη από το οποίο η θέση του ως προς Ζ (Elevation) αποτελεί τον αριθμό για το Ζ που θέλετε.

Αν είστε σε διαδικασία υπολογισμού κλίσης: Ως συντεταγμένες, για τον υπολογισμό της απόστασης με το επόμενο σημείο, καταγράφονται οι ακριβείς συν/νες του σημείου που κάνατε κλικ για να επιλέξετε το αντικείμενο.

P: Επιλέξτε το 1ο ’’Σημείο’’  < Α/Ζ για επιλογές > : 

Περίπτωση 1: Επιλέγετε οποιοδήποτε σημείο (π.χ. σε αντικείμενο που είναι σχεδιασμένο 3D) στην οθόνη από το οποίο το Ζ αποτελεί τον αριθμό για το Ζ που θέλετε.

Περίπτωση 2: Επιλέγετε σημείο στην οθόνη και πληκτρολογείτε την τιμή Ζ που θέλετε. Η περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται συνήθως σε υπολογισμό κλίσης.

Αν είστε σε διαδικασία υπολογισμού κλίσης: Ως συντεταγμένες, για τον υπολογισμό της απόστασης με το επόμενο σημείο, καταγράφονται οι ακριβείς συν/νες του σημείου που επιλέξατε.

Για το 2ο σημείο, αν είστε σε διαδικασία υπολογισμού κλίσης, ακολουθείτε πάλι μία από τις παραπάνω επιλογές.

Αφού δώσετε και 2ο σημείο ακολουθεί το παρακάτω:

Αναγράφεται η απόσταση μεταξύ των 2 όπως τα επιλέξατε στην οθόνη. Με βάση την απόσταση θα υπολογιστεί η κλίση, και γιαυτό έχετε 3 επιλογές:

1. Διατηρείτε την απόσταση που ήδη αναγράφεται: Απλώς πατάτε Enter ή δεξί κλικ.

 

2. Πληκτρολογείτε άλλη απόσταση: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε άλλον αριθμό για απόσταση, αν αυτό απαιτείται για σωστό υπολογισμό της κλίσης.

 

3. Δίνετε νέα απόσταση στην οθόνη: Αν π.χ. έχετε επιλέξει τα δύο Ζ με την επιλογή «Α», δηλαδή με επιλογή κειμένου ή Attribute, η απόσταση δίδεται αφορά τα ακριβή σημεία που έγινε η επιλογή και όχι οι συντ/νες εισαγωγής Block π.χ. Αν θέλετε την ακριβή απόσταση των σημείων μπορείτε να την δώσετε στην οθόνη κα με αυτήν να υπολογιστεί η κλίση.

 

Δώστε την απόσταση     < 1-2:  13.853 > : 

Αρχή σελίδας

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@