Επεξεργασία Attribute σε Block

Αρχή σελίδας

ZZATT

Επεξεργασία περιεχομένων Attribute σε Block.   Μετατροπή σε Κεφαλαία ή μικρά,  προσθήκη φράσεων στην αρχή ή στο τέλος,  αλλαγή φράσεων,  αλλαγές σε Color, Layer ή TextStyle.

Η εντολή εκτελείται ταυτόχρονα στις επιθυμητές Attributes των επιλεγμένων Block.

Tip...

ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Όλα τα αλφαβητικά ψηφία των φράσεων μετατρέπονται σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ (οι τόνοι παραμένουν).

Μικρά: Όλα τα αλφαβητικά ψηφία των φράσεων μετατρέπονται σε ΜΙΚΡΑ.

διάμετρος: Προστίθεται το σύμβολο της διαμέτρου στην αρχή κάθε φράσης. ( Ø )

μοίρες: Προστίθεται το σύμβολο των μοιρών στο τέλος κάθε φράσης. ( ° )

υπεργράμμιση: Κάθε φράση υπεργραμμίζεται. (προστίθεται στην αρχή %%o)

υποργράμμιση: Κάθε φράση υποργραμμίζεται. (προστίθεται στην αρχή %%u)

+/- : Προστίθεται το σύμβολο ± στην αρχή κάθε φράσης. (%%p)

% : Προστίθεται το σύμβολο % στο τέλος κάθε φράσης. (%%%)

Προσθήκη κειμένου Αριστ. : Προστίθεται όποια φράση πληκτρολογήσετε στο αντίστοιχο πεδίο στην αρχή κάθε φράσης.

Προσθήκη κειμένου Δεξιά : Προστίθεται όποια φράση πληκτρολογήσετε στο αντίστοιχο πεδίο στο τέλος κάθε φράσης.

 

Αναζήτηση και αντικατάσταση μεμονωμένων λέξεων ή φράσεων στα κείμενα των Attribute που θα επιλέξετε.

Αλλαγή χαρακτήρων και μέσα σε φράση: Αν π.χ. θέλετε να αντικαταστήσετε την λέξη λεπτομέρειαμε την λέξηΛεπτομέρειααν δεν επιλέξετε το πεδίο “..και μέσα σε φράσητότε η αλλαγή θα γίνει μόνο στα κείμενα που αποτελούνται μόνο από την λέξη λεπτομέρεια”, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα αλλάξει η λέξη λεπτομέρειασε όλα τα κείμενα σε όποια θέση και αν βρίσκεται.

Αλλαγή του: Εδώ εισάγεται την λέξη ή την φράση που θέλετε να αλλάξει. Μπορείτε να εισάγεται και χαρακτήρες Wild-cards για σύνθετες αναζητήσεις.

Σημ.: Κεφαλαία και μικρά λαμβάνονται ως διαφορετικά.

με το: Στο πεδίο αυτό εισάγετε την λέξη ή φράση αντικατάστασης. Αν το αφήσετε κενό τότε οι λέξεις ή φράσεις για αλλαγή αφαιρούνται από τα κείμενα.

Στο πεδίο αντικατάστασης δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται χαρακτήρες Wild-cards διότι λαμβάνονται σαν κανονικά γράμματα κατά την αντικατάσταση.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε νέο ύψος ή με το “>>“ να επιλέξετε κάποιο κείμενο ή Attribute στην οθόνη σχεδίασης για αναγραφή του ύψους του.

Color: Επιλέγετε  χρώμα για όλα τα Attributes που θα επιλεγούν.

Style: Επιλέγετε Text Style από τα υπάρχοντα του Σχεδίου για όλα τα Attributes που θα επιλεγούν

Layer: Επιλέγετε Layer για όλα τα Attributes που θα επιλεγούν.

Θα επιλέξω τύπο Block : Αφού πατήσετε ΟΚ στην καρτέλα θα σας ζητηθεί να επιλέξετε κάποιο Block και στην συνέχεια θα επιλεγούν μόνο όσα Block έχουν το ίδιο όνομα με αυτό.

 

Θα επιλέξω τύπο Attribute : Αφού πατήσετε ΟΚ στην καρτέλα θα σας ζητηθεί να επιλέξετε κάποια Attribute ενός Block και στην συνέχεια από όσα Block επιλεγούν η εντολή θα εκτελεστεί μόνο στο Attribute αυτών των Block που έχουν ίδιο όνομα με την επιλεγμένη Attribute.

Όλα τα Block επιλογής: Αφού πατήσετε ΟΚ στην καρτέλα θα επιλέξετε όποια Block θέλετε ασχέτως ονόματος Block ή ονόματος Attribute .

Xρήση Εντολής :

Μαζικές διορθώσεις Attributes, προσθήκη ή αφαίρεση φράσης σε πολλά Attributesταυτόχρονα και έλεγχος μαζικής επεξεργασίας.

Συμβουλές :

Τις πρώτες φορές που χρησιμοποιείτε την εντολή προτείνεται να κάνετε απλά παραδείγματα ώστε να εξοικειωθείτε με την επεξεργασία φράσεων στο κομμάτι σύνθετων αναζητήσεων και αντικαταστάσεων.

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@