Αρχεία Έλεγχοι G-Earth

Έλεγχος Εργασιών CEC

Ορισμός αρχείων και διαμόρφωση Λίστας εργασιών ZVFE

Επεξεργασία - 1,2,3,4,5 CEC1-5

Χαρτί Α4 - Α0 XARTI

Πίνακας από Αρχείο ZPFL

Αποκοπή Λεπτομέρειας Σχεδίου ZLPT

Άνοιγμα Φακέλου Σχεδίου ZDRC

Επισκόπηση Αρχείου ZSFILE

Άνοιγμα Φακέλου SDTOPO ZSSDD

Ανοίγει καρτέλα όπου μπορείτε να σημειώσετε όσες Εργασίες, από προκαθορισμένη λίστα εργασιών, έχουν ολοκληρωθεί.  

 

Την λίστα που εμφανίζεται μπορείτε να την καθορίσετε ή να την αλλάξατε με την εντολή ZVFE ή τις εντολές CEC1 - CEC5.

CEC

Έλεγχος Εργασιών

Αρχή σελίδας

Οι εργασίες που εμφανίζονται στην καρτέλα επιλέγονται από μία από τις 5 λίστες της εντολής ZVFE ή των εντολών CEC1 - CEC5.

ΖΟΟΜ στο Σχέδιο >>:

Η καρτέλα αποκρύπτεται προσωρινά και μεταφέρεστε στην οθόνη σχεδίασης όπου μπορείτε να περιηγηθείτε στο Σχέδιο για να το ελέγξετε.

Με Enter ή δεξί κλικ επιστρέφετε στην καρτέλα.

Η περιήγηση γίνεται με το mouse στην οθόνη (μεσαία ροδέλα zoom in, zoom out και pan).

Κατά την διάρκεια περιήγησης μπορείτε να εκτελέσετε αρκετές εντολές επισκόπησης και διαμόρφωσης του Σχεδίου από το Toolbar που ανοίγει.

Αν εκτελέσετε άλλες εντολές του AutoCAD (εκτός του Toolbar) η εντολή θα τερματιστεί.

 

CEC1-5

Επεξεργασία - 1, 2, 3, 4, 5

Αρχή σελίδας

Επιλέγετε ποιο από τα 5 διαθέσιμα αρχεία θα διαβάζει η εντολή CEC κατά την εκτέλεσή της ώστε να εμφανίζονται οι αντίστοιχες εργασίες στην καρτέλα.

Πληκτρολογώντας CEC1, 2, 3, 4, 5 ορίζετε ποιο αρχείο θα διαβάζει η εντολή ( το 1, το 2, το 3, το 4 ή το 5) ανάλογα, και μπορείτε αν θέλετε να το επεξεργαστείτε κιόλας.

Τα ίδια μπορείτε να κάνετε και αν τρέξετε την παραπάνω εντολή ZVFE.

Command: CEC2

Αν επιλέξετε Όχι τότε έχετε απλώς ορίσει η εντολή CEC2 να διαβάζει το αρχείο «2» και η εντολή τελειώνει.

Αν επιλέξετε Ναι ορίζονται τα ίδια ως άνω και η εντολή συνεχίζει ανοίγοντας το αρχείο των Επεξηγήσεων  2 για τον Έλεγχο Εργασιών:

Αν στην συνέχεια τρέξετε την εντολή CEC θα εμφανιστούν στην καρτέλα οι εργασίες όπως τις έχετε ορίσει στο παραπάνω αρχείο.

Αρχή σελίδας

ZVFE

Επιλογή - Διαμόρφωση Λίστας

Ανοίγει καρτέλα όπου μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τα αρχεία που μετέχουν στις διάφορες εντολές όπως και στην CEC.

Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε και ποια κατηγορία αρχείου θα διαβάζει  η εκάστοτε εντολή όταν αυτή εκτελείτε.

XARTI

Χαρτί Α4 - Α0

Αρχή σελίδας

Εισαγωγή Block χαρτιού  Α4 έως Αανάλογα  με  την  κλίμακα  εκτύπωσης.

Επιλέγετε κλίμακα και τύπο χαρτιού.

Στην συνέχεια στην οθόνη δίνετε Layer, σημείο εισαγωγής και στροφή.

Σημ.: To Layer που προτείνει ως default η εντολή είναι ορισμένο να μην εκτυπωνεται.

 

ZPFL

Πίνακας από Αρχείο

Αρχή σελίδας

Επιλέγετε αρχείο και διαχωριστικό στηλών και σχεδιάζεται πίνακας όπου αναγράφονται τα περιεχόμενα του αρχείου.

 

Command: ZPFL

Επιλέξτε πάνω-αριστερά Σημείο Εισαγωγής Πίνακα :

Στην συνέχεια σχεδιάζεται ο πίνακας στην οθόνη.

Δώστε το Layer για ’’Πίνακα Block’’ :

Λεπτομέρειες : Επιλογή Layer

 

Επιλέγετε το σημείο εισαγωγής του Πίνακα και δίνετε στην συνέχεια τον Τίτλο.

Το ύψος των κειμένων του, Πίνακα που τελικά σχεδιάζεται στην οθόνη, ορίζεται αυτόματα ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης.

ZLPT

Αποκοπή Λεπτομέρειας Σχεδίου

Αρχή σελίδας

Επιλέγετε περιοχή του σχεδίου η οποία επανασχεδιάζεται σε άλλη περιοχή μεγεθυμένη ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης της Λεπτομέρειας και την κλίμακα εκτύπωσης του υπόλοιπου Σχεδίου.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

 

1. Δίνετε τον Αριθμό της Λεπτομέρειας.   Ο αριθμός αυτός σχεδιάζεται και στην αρχική περιοχή του Σχεδίου και στην περιοχή όπου σχεδιάζεται η Λεπτομέρεια.

2. Επιλέγετε κεντρικό σημείο της περιοχής Λεπτομέρειας.

3. Δίνετε με αριθμό ή διάσταση στην οθόνη την ακτίνα κύκλου.

4. Επιλέγετε το σημείο (εκτός του υπολοίπου Σχεδίου) όπου θα σχεδιαστεί η Λεπτομέρεια.

5. Ερωτάστε αν θέλετε να γίνουν Trim τα αντικείμενα εκτός του κύκλου.

6. Δίνετε κλίμακα εκτύπωσης της Λεπτομέρειας.

7. Επιβεβαιώνετε την κλίμακα εκτύπωσης του υπολοίπου Σχεδίου.   Με βάσει τις 2 κλίμακες υπολογίζεται η μεγέθυνση ή η σμίκρυνση και εκτελείται στα αντικείμενα της Λεπτομέρειας.

8. Τοποθετείτε τον Τίτλο της Λεπτομέρειας στην επιθυμητή θέση.

 

ZDRC

Άνοιγμα Φακέλου Σχεδίου

Αρχή σελίδας

Ανοίγει (μέσω των Windows) ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται το παρόν σχέδιο.

 

Η εντολή έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εύκολη πρόσβαση στον φάκελο που ανήκει το Σχέδιο, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται ο φάκελος αυτός να είναι συνέχεια ανοιχτός.

ZSFILE

Επισκόπηση Αρχείου

Αρχή σελίδας

Ανοίγει καρτέλα όπου εμφανίζεται επιλεγμένο αρχείο και έχετε δυνατότητα να εφαρμόσετε φίλτρα και να κάνετε εξαγωγή τμημάτων του αρχείου.

Επιλέγετε το αρχείο, από παράθυρο των Windows, και στην συνέχεια ανοίγει καρτέλα όπου μπορείτε να δείτε το αρχείο, να εφαρμόσετε φίλτρα σε σχέση με τις φάσεις ή τους αριθμούς που περιέχει.

Αν εφαρμόσετε κάποιο φίλτρο μπορείτε να εξάγετε το αποτέλεσμα σε νέο αρχείο.

Ανά πάσα μορφή μπορείτε να δείτε το αρχείο στην αρχική του μορφή.

Σημειώσεις:

1. Τα μικρά και κεφαλαία γράμματα λαμβάνονται υπ’ όψιν σαν διαφορετικά.

2. Αν θέλετε να εφαρμόσετε φίλτρο για περισσότερες από μία φράσεις τότε τις γράφετε όλες στο αντίστοιχο πεδίο με κόμμα ανάμεσα.

3. Τα κενά λαμβάνονται υπ’ όψιν. (Μην βάζετε κενά πριν ή μετά το κόμμα που διαχωρίζει τις διάφορες φράσεις που ψάχνετε)

4. Έχετε 2 πεδία για εφαρμογή φίλτρων. Στο πρώτο γράφετε ότι θέλετε να περιέχουν οι φράσεις και στο άλλο ότι δεν θέλετε να περιέχουν.  Μπορεί να γίνεται και συνδυασμός των δύο αυτών πεδίων.

5. Αφού εφαρμόσετε φίλτρα μπορείτε να εξάγετε το αποτέλεσμα σε νέο αρχείο.

6. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανοίξετε και το αρχείο το οποίο παρουσιάζεται.

 

Αν π.χ. θέλετε να απομονωθούν οι γραμμές που αρχίζουν από 100 εώς 299 τότε γράφετε 

[12]##* στο πεδίο του φίλτρου να δείξει τις γραμμές που περιέχουν και έχετε το παρακάτω αποτέλεσμα:

 

ZSSDD

Άνοιγμα Φακέλου SDTOPO

Αρχή σελίδας

Ανοίγει ο φάκελος του προγράμματος SDBOX.

 

Η εντολή έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εύκολη πρόσβαση στα αρχεία η τους φακέλους του SDBOX ανά πάσα στιγμή.

Αρχή σελίδας

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@

Μεταφορά σχεδίου στο Google Earth: