Εξασφαλίσεις

Αρχή σελίδας

Εισαγωγή πλασίου εξασφαλίσεων ZTITLOI

Διαστάσεις Εξασφαλίσεων ZDEXASF

Εξασφαλίσεις Τοπογραφικών Σημείων ZVPLK

Γραμμές εξασφαλίσεων LD1

ZTITLOI

Εισαγωγή πλασίου εξασφαλίσεων

Αρχή σελίδας

Εισάγετε σε LAYOUT το πλαίσιο των Εξασφαλίσεων όπου θα δημιουργηθούν τα νέα Vports των σημείων που θέλετε να εξασφαλίσετε και θα συμπληρωθούν οι διαστάσεις και ο Πίνακας.

Επιλέγετε το πλαίσιο Exasfaliseis-1 ΧΘή Exasfaliseis-1 Hγια την εντολή ZVPLK (αυτόματη συμπλήρωση) ή Exasfaliseis-2για συμπλήρωση στην οθόνη, και στην συνέχεια συμπληρώνετε (μόνο την πρώτη φορά) τα στοιχεία του Έργου:

 

Ο αριθμός Σχεδίου αφορά τον αριθμό σελίδας.

Λεπτομέρειες για εισαγωγή Τίτλων

Εισάγεται το πλαίσιο Εξασφαλίσεων (με συμπληρωμένα τα στοιχεία που δώσατε παραπάνω) και μπορείτε να συνεχίσετε με την συμπλήρωση των 4 Εξασφαλίσεων.

Αρχή σελίδας

ZVPLK

Εξασφαλίσεις Τοπογραφικών Σημείων

Ορίζετε το ορθογώνιο του νέου Viewport (από τα 2 σημεία που ήδη υπάρχουν στο πλαίσιο) σε Layout και επιλέγετε στο Model το κέντρο του και την κλίμακα απεικόνισης.  

Η εντολή πρέπει να ξεκινάει από το Layout.   (Λεπτομέρειες για ZVPLK)

Επιλέγετε τα 2 σημεία που ορίζουν το νέο Vport:

 

Μεταφέρεστε αυτόματα στο Model και επιλέγετε το Block:

 

Ορίζετε την κλίμακα απεικόνισης του Vport που να είναι τέτοια ώστε να εμφανίζονται τα σημεία Εξάρτησης και το Σχέδιο να είναι ευκρινές.

Συνήθως προτείνεται κλίμακα 1.500.

Σχεδιάζεται το Vport συνεχίζετε με τα αναγραφόμενα των Τίτλων:

Η 2η Attribute (που στο παρόν παράδειγμα αφορά Η) μπορεί να έχει την Χιλιομετρική θέση και αυτή να αναγράφεται αυτόματα.

Με τις παραπάνω σχεδιάζεται αυτόματα το παρακάτω:

 

Και συνεχίζετε με τις γραμμές και τις διαστάσεις Εξασφαλίσεων.

 

Αρχή σελίδας

ZDEXASF

Διαστασ. Εξασφαλίσεων

Αναγραφή Διαστάσεων (απλό Text)  με σημεία που επιλέγει ο χρήστης και προτεινόμενο πολλαπλασιαστή κάθε φορά. Αναλυτικά για ZDEXASF

Στο παρόν παράδειγμα ο πολλαπλασιαστής θα είναι 1/1.500= 0.667 διότι 1.500 είναι η  κλίμακα απεικόνισης του Vport και έτσι θα αναγράφονται οι σωστές διαστάσεις (ενώ μετρώνται στο Vport που είναι μεγενθυμένο).

 

Στο 2ο σημείο κάθε διάστασης αναγράφεται κωδικός και αριθμός και κωδικός αναγράφονται αυτόματα στον πίνακα.

Αρχή σελίδας

LD1

Γραμμές εξασφαλίσεων

Σχεδιάζετε τις διακεκομμένες γραμμές στο Layer που επιθυμείτε. Λεπτομέρειες για σχεδίαση γραμμών

Προτείνεται στο Layer “Exasfaliseis”.

Το μόνο που μένει είναι να γράψετε τις περιγραφές των σημείων Εξασφαλίσεων (π.χ. γωνία μανδρότοιχου, γωνία μονώροφου Κτιρίου κ.λ.π.) και να συνεχίσετε με το επόμενο σημείο για Εξασφαλίσεις.

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@