Σύνταξη Μελετών

Οδηγίες για σύνταξη Σχεδίου Κάτοψης Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης

Οδηγίες για σύνταξη Τοπογραφικού

Οδηγίες για σύνταξη Σχεδίου Όψης Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης

Οδηγίες για σύνταξη Σχεδίου Τομής Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης

Αναλυτικές οδηγίες σύνταξης Τοπογραφικού

Οδηγός βήμα-βήμα για σύνταξη Διαγράμματος με το SDBOX

Οδηγίες για σύνταξη Τοπογραφικού

Οδηγίες για σύνταξη Κάτοψης Αρχιτεκτ. Αποτύπωσης

Αρχή σελίδας

Οδηγίες για σύνταξη Τομής Αρχιτεκτ. Αποτύπωσης

Αρχή σελίδας

Οδηγίες για σύνταξη Όψης Αρχιτεκτ. Αποτύπωσης

Αρχή σελίδας

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ: Παρέχονται όλα τα εργαλεία για την πλήρη σύνταξη Τοπογραφικού και σχεδίων αποτύπωσης Κτιρίων. Η διαδικασία παρουσιάζεται αναλυτικά στους παρακάτω οδηγούς.

Από την έκδοση 3.00 έχουν προστεθεί νέα εργαλεία κατασκευής τριγώνων (DTM) και ισοϋψών.

Σημ.: Τα πενάκια, (αρχεία *.ctb) που συνοδεύουν την εφαρμογή,  είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε τα τελικά εκτυπωμένα σχέδια να είναι υψηλών προδιαγραφών ευκρίνειας και ανάδειξης.

Ορισμός μεγεθών default ή minimum 50100SCALE

 

Τα μεγέθη των ενδείξεων και στάθμεων  για τις κλίμακες 1:100, 1:50 και μικρότερες  εισάγονται στο σχέδιο με σχεδόν διπλάσιο μέγεθος (από αυτά των άλλων κλιμάκων).

Αυτό συμβαίνει, στις default ρυθμίσεις του προγράμματος, για να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης σχεδίου που έχει συνταχθεί π.χ. για κλίμακα  1:50, να τυπώνεται και σε 1:100 και να παραμένουν τα κείμενα και σύμβολα κατά το δυνατόν ευανάγνωστα.

Είναι σύνηθες οι κατόψεις  1:50 ή 1:100 να τυπώνονται σε μικρά χαρτιά (για εργοτάξια ή παρουσιάσεις) και γι’ αυτόν τον λόγο, στο πρόγραμμα, τα αντικείμενα εισάγονται «μεγαλύτερα» ώστε να διαβάζονται και σε μεγαλύτερες κλίμακες.

Με την εντολή 50100Scale έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε αυτήν την ρύθμιση και να ορίσετε τα μεγέθη συμβόλων και κειμένων να είναι τα ελάχιστα ώστε να είναι ευκρινή και να έχετε οικονομία χώρου στο σχέδιο.

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε, να επαναφέρεται τις default ρυθμίσεις του προγράμματος που αναλύθηκαν παραπάνω.

Σημ.: Οι υπόλοιπες κλίμακες 1:200, 1:500 κ.λ.π. δεν επηρεάζονται από την παρούσα εντολή.

50100SCALE

Ορισμός μεγεθών default ή minimum

Αρχή σελίδας

OΚ.... Ορίστηκαν τα μεγέθη ενδείξεων και στάθμεων, για τις κλίμακες 1:100, 1:50

κ.λ.π. να είναι:   ''Miminmum''

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται με μπλε χρώμα οι διαφορές των δύο επιλογών default και minimum. Τα αντικείμενα με μαύρο χρώμα παραμένουν ίδια και στις 2 επιλογές.

Command : 50100Scale

Θέλετε το μέγεθος των ενδείξεων και στάθμεων να είναι default ή minimum   ?    Default/Minimum <D> :

Default:   Τα μεγέθη ενδείξεων και στάθμεων εισάγονται στο σχέδιο ''μεγαλύτερα'' ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης και σε μεγαλύτερες κλίμακες.

            

Minimum:   Τα μεγέθη ενδείξεων και στάθμεων εισάγονται στο σχέδιο με ελάχιστο μέγεθος ώστε να είναι ευκρινή κατά την εκτύπωση στην κλίμακα σχεδίασης που είναι ορισμένη στο σχέδιο.

Αρχή σελίδας

Αναλυτικές οδηγίες σύνταξης Κάτοψης

Οδηγός βήμα-βήμα για σύνταξη Κάτοψης με το SDBOX

Layer Κάτοψης

Επεξήγηση των Layer και παράδειγμα σχεδίου Κάτοψης

Αναλυτικές οδηγίες σύνταξης Τομής

Οδηγός βήμα-βήμα για σύνταξη Τομής με το SDBOX

Layer Τομής

Επεξήγηση των Layer και παράδειγμα σχεδίου Τομής

Αναλυτικές οδηγίες σύνταξης Όψης

Οδηγός βήμα-βήμα για σύνταξη Όψης με το SDBOX

Layer Όψης

Επεξήγηση των Layer και παράδειγμα σχεδίου Όψης

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

Αυθαίρετα

Οδηγίες

@

@

@

@

@

Αυτόματη εκτύπωση σε PDF

Video παρουσίασης

ΚΗΔ

Οδηγίες & video