Εισαγωγή Βορρά ή Βέλους

Αρχή σελίδας

Εισαγωγή Βορρά ή Βέλους ZBOR

Περιγραφές Συμβόλων ZBOR1

Λίστα Συμβόλων με Πινακάκι ZBORLIST

Άνοιγμα Φακέλου ZBORDIR

ZBOR

Εισαγωγή Βορρά ή Βέλους

Αρχή σελίδας

Εισαγωγή Block Βορρά ή βέλους στην οθόνη σχεδίασης με μέγεθος ανάλογο της κλίμακας εκτύπωσης και με επιλογή από βιβλιοθήκη.

Command: ZBOR   Δώστε το LAYER για ’Σύμβολο Βορρά - Βέλους’ :

=> Επιλέξτε σημείο και γωνία για  Βέλος Εισόδου (zBo09)” :

<..εφ’ όσον επιλέξετε σημείο ENTER= γωνία 0.0000>

Επιλέγετε στην οθόνη σχεδίασης:

α.  ένα σημείο για εισαγωγή του 1ου Block και

β.  δεύτερο σημείο για γωνία ή πληκτρολογείτε κάποια.

Αν δεν θέλετε να δώσετε γωνία τότε μετά το σημείο εισαγωγή πατάτε Enter, δεξί κλικ ή Space και το σύμβολο εισάγεται οριζόντια.

Επιλογή Block από βιβλιοθήκη συμβόλων για εισαγωγή στην οθόνη σχεδίασης.

Τα σύμβολα αυτά εισάγονται στο Σχέδιο με μέγεθος ανάλογο της κλίμακας εκτύπωσης ώστε να εκτυπώνονται ευκρινώς.

Μπορείτε να εμπλουτίζετε την βιβλιοθήκη με τα δικά σας σύμβολα και να τα χρησιμοποιείτε με ευκολία σε οποιοδήποτε Σχέδιο καθώς για κάθε Block μπορείτε να δώσετε και περιγραφή που να σας υπενθυμίζει την χρήση του.

Σημειώσεις :

Όταν δημιουργείτε νέο Σχέδιο - σύμβολο να ορίζετε και το σημείο εισαγωγής με την εντολή  base του AutoCAD.

Ο  φάκελος \\SDBOX\SBL_zBO μπορεί να περιέχει μέγιστο αριθμό 63 Σχεδίων (με συνεχή αριθμητική σειρά). Παραπάνω σχέδια δεν μετέχουν στην εντολή.

Για κάθε σχέδιο να φτιάχνετε και το αντίστοιχο slide με το ίδιο όνομα με την εντολή mslide του AutoCAD.

 

Μπορείτε εκτός της εντολής ZBOR να ανοίγετε το αρχείο περιγραφών με την εντολή ZBOR1.

 

Μπορείτε εκτός της εντολής ZBOR να ανοίξετε αρχείο με την λίστα των Block που μετέχουν στην εντολή με την εντολή ZBORLIST.

 

Μπορείτε εκτός της εντολής ZBOR να ανοίγετε τον φάκελο των συμβόλων με την εντολή ZBORDIR.

Xρήση Εντολής :

Η δυνατότητα της εντολής να αποθηκεύει τις τιμές που δίνετε για τα πεδία του Block και να τις προτείνει στο επόμενο Block εξυπηρετεί περιπτώσεις που θέλετε να εισάγεται Block στο Σχέδιο με τις ίδιες τιμές στα πεδία τους και να μπορείτε να κάνετε αλλαγές κάθε φορά.

Οι περιγραφές των συμβόλων που εμφανίζονται στην καρτέλα της εντολής βοηθούν να ξεχωρίζετε παρόμοια (οπτικά) Block μεταξύ τους.

Συμβουλές :

Η επιλογές που κάνετε κάθε φορά με την εντολή αποθηκεύονται και προτείνονται από εκεί και πέρα όταν ξανατρέχετε την εντολή στο ίδιο Σχέδιο ή σε οποιοδήποτε άλλο.

Αν συμφωνείτε με αυτά που προτείνονται (ως τελευταία επιλογή) κατά το άνοιγμα της καρτέλας μπορείτε να πατάτε Enter ή Space για να τις αποδεχτείτε και συνεχίσετε με την εισαγωγή συμβόλου στην οθόνη Σχεδίασης.

Περιγραφές Συμβόλων

Ανοίγει το αρχείο \\SDBOX\ZBOR.dat που περιέχει τις περιγραφές των συμβόλων που εμφανίζονται στην αριστερή λίστα της καρτέλας.

Στο παρόν παράδειγμα έχουμε Δώστε περιγραφές για 6 σύμβολα.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Γράφεται στο αρχείο που ανοίγει νέα γραμμή

    “zBo09 ? Βέλος Εισόδου”    δηλαδή

    Όνομα συμβόλου  “?”  Περιγραφή.

Αυτό θα εμφανιστεί στην παραπάνω λίστα ως zBo09__Βέλος Εισόδου”.

Η λίστα στην καρτέλα θα εμφανιστεί ενημερωμένη αφού ξανατρέξετε την εντολή.

Όταν πατήσετε το κουμπί Περιγραφές Συμβόλωνακολουθούν τα παρακάτω:

 

Άνοιγμα Φακέλου

Η εντολή τελειώνει (δεν εισάγεται σύμβολο) και ανοίγει ο φάκελος που περιέχει τα σχέδια - σύμβολα (*.dwg) και τα αντίστοιχα Slides.

Μπορείτε να μετονομάσετε κάποιο Σχέδιο ή να δημιουργήσετε και νέο.

Όταν μετονομάζετε κάποιο Σχέδιο να μετονομάζετε και το αντίστοιχο Slide.

Όταν δημιουργείτε νέο Σχέδιο να δημιουργείτε και το αντίστοιχο Slide με την εντολή του AutoCAD mslide.

Τα ονόματα των Σχεδίων-συμβολών και των αντίστοιχων slides μπορούν να είναι zBo01 έως zBo63 (με συνεχή αριθμητική σειρά)  και όχι κάτι άλλο.

 

 R=αντίθ. φορά  S=αλλαγή Συμβόλου  Υ=συνέχεια  Ν=τέλος

 ΕπόμενοΒέλος Εισόδου (zBo09)”  ? R/S/U/Y/N  <Yes> :

R=αντίθ. φορά: Η επιλογή αλλάζει την φορά του Block (εντολή mirror του AutoCAD) χωρίς να αλλάζει η διεύθυνση ανάγνωσης των κειμένων. Η επιλογή αυτή έχει εφαρμογή σε Block που τα στοιχεία τους έχουν γραμμική παράθεση και εξυπηρετεί την σχεδίαση του Block σε καθαρή περιοχή του σχεδίου.

Σε συμμετρικά Block (όπως κύκλοι ή τετράγωνα) δεν φαίνεται ιδιαίτερη διαφορά με αυτήν την επιλογή.

 

S=αλλαγή Συμβόλου: Ανοίγει πάλι η καρτέλα της εντολή όπου μπορείτε να επιλέξετε άλλο τύπο συμβόλου για εισαγωγή.

 

Υ=συνέχεια: (Yes) Η εντολή συνεχίζει με την εισαγωγή του επόμενου συμβόλου.

 

Ν=τέλος: (Νο) Η εντολή τελειώνει και ενημερώνεστε για το πόσα σύμβολα εισήχθησαν στο Σχέδιο.

Ανοίγει καρτέλα όπου φαίνονται τα Block (με τις περιγραφές τους) που υπάρχουν στην διεύθυνση \\SDBOX\SBL_zBO

(Σε αυτήν την διεύθυνση μπορείτε να τροποποιήσετε τα υπάρχοντα ή να φτιάξετε και νέα δικά σας Block.

Όταν φτιάχνετε νέα Block πρέπει να τα ονοματίζεται zBo01.dwg έως zBo63.dwg (με συνεχή αριθμητική σειρά)  και να δημιουργείτε και τα αντίστοιχα slides με το ίδιο όνομα για να φαίνονται στις εικόνες στο δεξιό τμήμα της καρτέλας.)

Από την λίστα στα δεξιά ή τις εικόνες στα αριστερά μπορείτε να επιλέξετε το σύμβολο που θα εισαχθεί στο Σχέδιο.

Με διπλό κλικ μεταφέρεστε αυτόματα στην οθόνη σχεδίασης για την εισαγωγή του επιλεγμένου Συμβόλου.

Για όσα σχέδια - σύμβολα δεν υπάρχουν slides τότε εμφανίζεται κενό στην αντίστοιχη θέση.

Εμφανίζεται μήνυμα που σας υπενθυμίζει ότι το αρχείο που θα ανοίξει περιέχει οδηγίες στο πάνω μέρος που δεν χρειάζεται να σβήσετε.

 

Στο παρόν παράδειγμα έχουμε Δώστε περιγραφές για 6 σύμβολα.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Γράφεται στο αρχείο που ανοίγει νέα γραμμή

    “zBo09 ? Βέλος Εισόδου”    δηλαδή

    Όνομα συμβόλου  “?”  Περιγραφή.

Αυτό θα εμφανιστεί στην αντίστοιχή λίστα της καρτέλας της εντολής  ως zBo09__Βέλος Εισόδου”.

Οι περιγραφές που δίνετε έχουν το νόημα να σας υπενθυμίζουν την χρήση του αντίστοιχου συμβόλου. Δεν χρησιμοποιούνται σε κάτι άλλο.

 

Όταν επιλέξετε κάποιο σύμβολο από την Λίστα Σύμβολαή “Slides” στην καρτέλα της εντολής τότε μεταφέρεστε στην οθόνη σχεδίασης για την εισαγωγή του συμβόλου.

Αρχή σελίδας

ZBOR1

Περιγραφές Συμβόλων

Ανοίγει το αρχείο που περιέχει τις περιγραφές των συμβόλων Βορρά ή Βέλους που εισάγονται στο Σχέδιο με την εντολή ZBOR.

Ανοίγει το αρχείο \\SDBOX\ZBOR.dat όπου μπορείτε να δείτε, διορθώσετε ή να προσθέσετε νέες περιγραφές οι οποίες εμφανίζονται στην καρτέλα που ανοίγει με την εντολή ZBOR.

Σημειώσεις :

Μπορείτε να αντιγράψετε την λίστα των συμβόλων με την εντολή ZBORLIST στο αρχείο περιγραφών και διαγράφοντας τις καταλήξεις “.dwg” να συμπληρώσετε τις περιγραφές.

Μπορείτε να ανοίξετε τον φάκελο που περιέχει τα σύμβολα με την εντολή ZBORDIR.

Xρήση Εντολής :

Οι περιγραφές των συμβόλων που εμφανίζονται στην καρτέλα της εντολής ZBOR βοηθούν να ξεχωρίζετε παρόμοια (οπτικά) Block μεταξύ τους.

 

Η εντολή ZBOR1 μπορεί να εκτελεστεί και από την καρτέλα της ZBOR πατώντας το κουμπί Περιγραφές Συμβόλων”.

Συμβουλές :

Προτείνετε να δώσετε περιγραφές σε όλα τα Block που μετέχουν στην εντολή ZBOR ώστε να έχετε πλήρη εικόνα και να εισάγεται κάθε φορά με ευκολία το Block που επιθυμείτε.

Command: ZBOR1   

Ανοίγει το αρχείο \\SDBOX\ZBOR.dat που περιέχει τις περιγραφές των συμβόλων που εμφανίζονται στην αριστερή λίστα της καρτέλας.

Στο παρόν παράδειγμα έχουμε Δώστε περιγραφές για 6 σύμβολα.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Γράφεται στο αρχείο που ανοίγει νέα γραμμή

    “zBo09 ? Βέλος Εισόδου”    δηλαδή

    Όνομα συμβόλου  “?”  Περιγραφή.

Αυτό θα εμφανιστεί καρτέλα της εντολή ZBOR ως zBo09__Βέλος Εισόδου”.

 

Η εντολή έχει ως εξής:

Εμφανίζεται μήνυμα που σας υπενθυμίζει ότι το αρχείο που θα ανοίξει περιέχει οδηγίες στο πάνω μέρος που δεν χρειάζεται να σβήσετε.

 

Στο παρόν παράδειγμα έχουμε Δώστε περιγραφές για 6 σύμβολα.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Γράφεται στο αρχείο που ανοίγει νέα γραμμή

    “zBo09 ? Βέλος Εισόδου”    δηλαδή

    Όνομα συμβόλου  “?”  Περιγραφή  ή πιο αναλυτικά

  Όνομα αρχείου dwg (χωρίς την κατάληξη)   Ερωτηματικό    Δική σας περιγραφή

 

Αυτό θα εμφανιστεί στην αντίστοιχή καρτέλα της εντολής ZBOR  ως zBo09__Βέλος Εισόδου”.

Οι περιγραφές που δίνετε έχουν το νόημα να σας υπενθυμίζουν την χρήση του αντίστοιχου συμβόλου. Δεν χρησιμοποιούνται σε κάτι άλλο.

Αρχή σελίδας

ZBORLIST

Λίστα Συμβόλων με Πινακάκι

Ανοίγει αρχείο που περιλαμβάνει όλα τα σχέδια -σύμβολα Βορρά ή Βέλους που εισάγονται στο Σχέδιο με την εντολή ZBOR.

Ανοίγει το αρχείο \\SDBOX\SBL_zBO_LIST.dat όπου γράφονται με τα ονόματά τους όλα τα Σχέδια που περιέχονται στον φάκελο \\SDBOX\SBL_zBO.

Μπορείτε να αντιγράψετε όσα ονόματα θέλετε και να τα επικολλήσετε στο αρχείο \\SDBOX\ZBOR.dat (της εντολής ZBOR1) και να συμπληρώσετε τις περιγραφές.

Command: ZBORLIST   

Σημειώσεις :

Όσες φορές τρέχετε την εντολή σε οποιοδήποτε σχέδιο ανοίγει πάντα το ίδιο αρχείο στην διεύθυνση \\SDBOX\SBL_zBO_LIST.dat.

Αν θέλετε μπορείτε να το αποθηκεύεστε με άλλο όνομα ή σε άλλη διεύθυνση για οποιαδήποτε δική σας χρήση.

Xρήση Εντολής :

Το αρχείο που ανοίγει και περιέχει με τα ονόματά τους όλα τα Σχέδια που περιέχονται στον φάκελο \\SDBOX\SBL_zBO που μετέχουν στην εντολή ZBOR, δεν χρησιμοποιείται ως αρχείο σε κάποια εντολή.

Ανοίγει ώστε να έχετε επισκόπηση των Block που υπάρχουν ή για να αντιγράψετε τα ονόματα των Block (συνήθως για να τα επικολλήσετε στο αρχείο περιγραφής των συμβόλων και να συμπληρώσετε περιγραφές).

Συμβουλές :

Μπορείτε να τρέξετε πρώτα την εντολή ZBORLIST, να μην κλείσετε το αρχείο, και να τρέξετε και την εντολή ZBOR1 οπότε έχοντας και τα 2 αρχεία ανοιχτά να κάνετε τις παραπάνω αντιγραφές και επικολλήσεις.

 

Μπορείτε να ανοίξετε τον φάκελο που περιέχει τα σύμβολα με την εντολή ZBORDIR.

Αρχή σελίδας

ZBORDIR

Άνοιγμα Φακέλου

Ανοίγει ο φάκελος που περιέχει τα σχέδια-σύμβολα για Βορρά ή Βέλος που εισάγονται στο Σχέδιο με την εντολή ZBOR.

Ανοίγει (μέσω των Windows) ο φάκελος \\SDBOX\SBL_zBO που περιέχει τα σχέδια-σύμβολα (*.dwg) και τα αντίστοιχα slides που εμφανίζονται στην καρτέλα της εντολής ZBOR.

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα Σχέδια (και τα αντίστοιχα Slides) σε αυτόν τον φάκελο.

Τα ονόματα των Σχεδίων-συμβολών και των αντίστοιχων slides μπορούν να είναι zBo01 έως zBo63 (με συνεχή αριθμητική σειρά)  και όχι κάτι άλλο.

Σημειώσεις :

Δεν μπορείτε να μεταφέρετε τον φάκελο σε άλλη θέση διότι η εντολή ZBOR διαβάζει μόνο την διεύθυνση \\SDBOX\SBL_zBO.

Xρήση Εντολής :

Όταν μετονομάζετε κάποιο Σχέδιο να μετονομάζετε και το αντίστοιχο Slide.

Όταν δημιουργείτε νέο Σχέδιο να δημιουργείτε και το αντίστοιχο Slide με την εντολή του AutoCAD mslide.

Συμβουλές :

Όταν δημιουργείτε νέο Σχέδιο - σύμβολο να ορίζετε και το σημείο εισαγωγής με την εντολή  base του AutoCAD.

Ο  φάκελος \\SDBOX\SBL_zBO μπορεί να περιέχει μέγιστο αριθμό 63 Σχεδίων (με συνεχή αριθμητική σειρά). Παραπάνω σχέδια δεν μετέχουν στην εντολή.

 

Command: ZBORDIR

Λεπτομέρειες για Layer

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@