Πίνακας Block

Αρχή σελίδας

ZPBL, ZPB1-4, ZPPOL, ZPTR, ZPRP, ZPID, ZPIK

Σχεδιάζεται πίνακας στην οθόνη στις στήλες του οποίου εμφανίζονται τα περιεχόμενα επιλεγμένων Attributes και οι συντεταγμένες των Block που επιλέγετε.

Η διαδικασία είναι ίδια στις διάφορες εκδοχές της εντολής και η μόνη διαφορά είναι στα προτεινόμενα Block που επιλέγονται, Attributes που καταγράφονται και ο τίτλος του Πίνακα που αποθηκεύονται και προτείνονται σε κάθε νέα χρήση ανά εκδοχή.

 

Η διαφορά της ZPBL με τις ZPB1 - ZPB4 είναι ότι η ZPBL έχει ελεύθερη επιλογή Block και Attributes κάθε φορά ενώ οι ZPB1 - ZPB4 αποθηκεύουν τις επιλογές και τις προτείνουν σε κάθε νέο Σχέδιο οπότε μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε ως κατηγορίες προεπιλεγμένων ρυθμίσεων που χρησιμοποιείτε συχνά ή κατά περίπτωση.

Command: ZPBL

Αφού επιλέξετε τα Block εμφανίζεται η παρακάτω καρτέλα όπου ρυθμίζετε τις ιδιότητες του Πίνακα:

Ορίζετε τα ονόματα των Block που θα συμμετέχουν και τα Attributes (και με ποια σειρά) που θα καταγράφονται στον Πίνακα:

Επιλέγετε στην οθόνη σχεδίασης βάσει φίλτρων τα Block που επιθυμείτε :

Το ύψος των κειμένων του, Πίνακα που τελικά σχεδιάζεται στην οθόνη, ορίζεται αυτόματα ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης.

Στην συνέχεια επιλέγετε σημείο στην οθόνη ή δύο σημεία αν έχετε επιλέξει «Επιλογή περιοχής στο σχέδιο.

* Αλφαριθμητική ταξινόμηση: Οι γραμμές του πίνακα είναι στοιχημένες αλφαριθμητικά (α, β, γ,..... 1, 2, 3 ,4,…,10, 11..).

* Με την σειρά που επιλέχθηκαν: Στις γραμμές του πίνακα φαίνονται τα στοιχεία των αντικειμένων με την σειρά που τα επιλέξατε στην οθόνη.

* Με την σειρά που σχεδιάστηκαν: Χρονική σειρά σχεδίασης (το πιο παλιό εμφανίζεται πρώτο).

 

Τέλος επιλέγετε τίτλο και σχεδιάζεται αυτόματα ο Πίνακας.

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@