Εξαγωγή Block

Αρχή σελίδας

ZΧBL, ZΧB1-4, ZΧPOL, ZΧTR, ZΧRP, ΖΧΤΑΧ, ZΧID

Command: ZXBL

Αφού επιλέξετε τα Block η εντολή σας προτείνει αν θέλετε ή όχι να ανοίξει το αρχείο.

Ορίζετε τα ονόματα των Block που θα συμμετέχουν και τα Attributes (και με ποια σειρά) που θα καταγράφονται στο αρχείο:

Επιλέγετε στην οθόνη σχεδίασης βάσει φίλτρων τα Block που επιθυμείτε :

Εξάγονται στοιχεία Blocks σε αρχείο όπου κάθε σειρά περιέχει τα περιεχόμενα των επιθυμητών Attributes και οι συντεταγμένες των Block που επιλέγετε.

Η διαδικασία είναι ίδια στις διάφορες εκδοχές της εντολής και η μόνη διαφορά είναι στα προτεινόμενα Block που επιλέγονται, τα Attributes που καταγράφονται και το αρχείο, που αποθηκεύονται και προτείνονται σε κάθε νέα χρήση ανά εκδοχή.

Ορίζετε το αρχείο εξαγωγής (η Δνση που θα επιλέξετε αποθηκεύεται για μετέπειτα χρήσης της εντολής):

Οι τιμές των Attribute που έχουν καταγραφεί εμφανίζονται με εισαγωγικά για να μπορείτε να τις ξεχωρίσετε από τις τιμές που έχουν καταγραφεί βάσει των ιδιοτήτων του Block (συντεταγμένες, Ζ, Block Name).

Όταν μία Attribute δεν έχει τιμή τότε στην αντίστοιχη θέση στο αρχείο καταγράφονται μόνο τα εισαγωγικά “”.   Μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με όποια άλλη τιμή επιθυμείτε συνολικά.

Γενικά μπορείτε να απαλείψετε  τα εισαγωγικά συνολικά ή τα κενά που γράφονται ανάμεσα στα πεδία.

Μπορείτε να ορίσετε σαν αρχείο εξαγωγής και το Excel ή άλλο τύπο αρχείου της επιλογής σας.

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@