Υπόμνημα Συμβόλων

Αρχή σελίδας

ZYPBL

Υπόμνημα Συμβόλων

Αρχή σελίδας

Υπόμνημα Συμβόλων ZYPBL

Επιλογή - Διαμόρφωση Λίστας ZVFE

Επεξεργασία - 1,2 ZYPBL1, ZYPBL2

Λίστα Block Σχεδίου ZBLIST

Αναλυτική Λίστα Block ZBLS

Υπόμνημα όσων τύπων Block  επιλεγούν από το Σχέδιο.

Δημιουργείται μία Λίστα στην οθόνη (υπό μορφή υπομνήματος ) όπου εμφανίζονται οι διάφοροι τύποι συμβόλων (block) υπάρχουν στο Σχέδιο ανάλογα με το Block Name, μέγεθος, Layer, Color κλ.π. και επεξηγήσεις. Σε κάθε σειρά του υπομνήματος περιλαμβάνεται και το πλήθος των συμβόλων που βρέθηκαν στο σχέδιο με τα ίδια χαρακτηριστικά.

To Text Height των κειμένων ορίζεται αυτόματα ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης. Τα Block σχεδιάζονται στο μέγεθος που είναι στο Σχέδιο.

Λεπτομέρειες για Layer

Command: ZYPBL

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Υπομνήματος κατά ? [BLname/Layer/Color/LType/LtScale/XScale/YScale]   <BLname>  :

Σημειώσεις :

Τα Bname, scale και τα λοιπά στοιχεία που γράφονται δεξιά με μικρά γράμματα μπορείτε να τα σβήσετε αφού ολοκληρωθεί η εντολή και θέλετε να ετοιμάσετε το Υπόμνημα για εκτύπωση.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται ώστε να καταστούν σαφής οι διαφορές των κατηγοριών τύπων Block.

Xρήση Εντολής :

Εκτός της εισαγωγής  Υπομνήματος Block για εκτύπωση μπορείτε να εισάγεται το Υπόμνημα Block για να διαπιστώσετε και μικρές διαφορές στα λοιπά στοιχεία των διαφόρων κατηγοριών (όπως  μέγεθος ή color bylayer κ.λ.π.) και να διορθώσετε τα Block στις οποίες ανήκουν.

 

 

Συμβουλές :

Όταν 2 ή περισσότερες κατηγορίες φαίνονται ίδιες και είναι ίδια και τα λοιπά τους στοιχεία τότε οι διαφορές τους είναι στα δεκαδικά των αριθμών για BlockHeigth, Width, Oblique ή Rotation και γι’ αυτό το λόγο εμφανίζονται στο Υπόμνημα.

Αν έχετε τέτοια περίπτωση τότε θα πρέπει να αναζητήσετε τον λόγο για το οποίο τα Block, που θέλετε με ίδια χαρακτηριστικά, σχεδιάζονται λίγο διαφορετικά μεταξύ τους.

 

**H ονομασία της εντολής ZYPBL έχει προκύψει σαν συντομογραφία του

z YPomnima BLock”.

Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε με ποια σειρά θα εμφανιστούν στο Υπόμνημα οι διάφορες κατηγορίες Block .

Bname: Ανάλογα με όνομα του Block. (B)

Layer: Ανάλογα με τα Layer σχεδίασης του Block. (L)

Color: Ανάλογα με το χρώμα. (C)

LType: Ανάλογα με το Linetype. (T)

LtScale: Ανάλογα με το Linetype Scale. (S)

Xscale: Ανάλογα με το Xscale. (X)

Yscale: Ανάλογα με το Yscale. (Y)

Δώστε το Layer για ‘Υπόμνημα Block:

Επιλέξτε Block που θα εμφανιστούν στο Υπόμνημα :Select objects :

Επιλέγετε όσα Block θέλετε από το Σχέδιο. (ΑLL = επιλογή όλων των Block )

Μετά την επιλογή τα κείμενα θα αναλυθούν οπότε και θα προκύψουν κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο Block , το  μέγεθος, Layer, color κ.λ.π.

Επιλέξτε σημείο Εισαγωγής Υπομνήματος Block :

Επιλέγετε το πάνω αριστερά σημείο του Υπομνήματος Block που θα δημιουργηθεί.

Μετά την επιλογή αυτή σχεδιάζεται το Υπόμνημα Block .

Βλέπε την Γενική Εντολή Επιλογή Layer

Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται (συνήθως τις πρώτες φορές που τρέχετε την εντολή) όταν δεν έχει γραφεί κάτι στο αρχείο Επεξηγήσεων.

Η εντολή θα συνεχίσει κανονικά αλλά μετά από κάθε τύπο Block θα προστίθεται η φράση χωρίς περιγραφή”.

Προτείνεται να ενημερώνετε το αρχείο επεξηγήσεων ώστε σε κάθε υπόμνημα Block να μπαίνουν αυτόματα και οι επεξηγήσεις.

Αριστερά αναγράφεται το Layer κάθε κατηγορίας.

Στην μέση σχεδιάζεται το Block.

Δεξιά γράφεται η επεξήγηση της κατηγορίας και από κάτω τα υπόλοιπα στοιχεία της κατηγορίας.

Εντολές που ανοίγουν τα αρχεία επεξεργασίας : ZYPBL1ZYPBL2

Σε αυτά τα αρχεία μπορείτε να γράψετε την επεξήγηση κάθε τύπου Block.

Οι τύποι Block στις επεξηγήσεις χωρίζονται ανάλογα με το Block Name και το χρώμα των Block.

Αρχή σελίδας

ZVFE

Επιλογή - Διαμόρφωση Λίστας

Ανοίγει καρτέλα όπου μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τα αρχεία που μετέχουν στις διάφορες εντολές.

Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε και ποια κατηγορία αρχείου θα διαβάζει  η εκάστοτε εντολή όταν αυτή εκτελείτε.

Αρχή σελίδας

ZYPBL1, 2

Επεξεργασία - 1,2

Επιλέγετε ποιο από τα 2 διαθέσιμα αρχεία θα διαβάζει η εντολή ZYPBL κατά την εκτέλεσή της ώστε να γράφει το σωστό κείμενο επεξήγησης ανάλογα με το όνομα του Block.

Πληκτρολογώντας ZYPBL1 ή ZYPBL2 ορίζετε ποιο αρχείο θα διαβάζει η εντολή ( το 1 ή το 2) ανάλογα, και μπορείτε αν θέλετε να το επεξεργαστείτε κιόλας.

Τα ίδια μπορείτε να κάνετε και αν τρέξετε την παραπάνω εντολή ZVFE.

Command: ZYPBL1

Αν επιλέξετε Όχι τότε έχετε απλώς ορίσει η εντολή ZYPBL να διαβάζει το αρχείο «1» και η εντολή τελειώνει.

Αν επιλέξετε Ναι ορίζονται τα ίδια ως άνω και η εντολή συνεχίζει ανοίγοντας το αρχείο των Επεξηγήσεων για το Υπόμνημα Block:

Αρχή σελίδας

ZBLIST

Λίστα Block Σχεδίου

Άνοιγμα αρχείου Notepad που περιέχει Λίστα με τα ονόματα των συμβόλων (Blocks)  και των Xref που περιέχει το Σχέδιο.

Μπορείτε, εκτός των άλλων, να κάνετε χρήση αυτής της εντολής για να αντιγράψετε τα ονόματα των Block στα αρχεία Επεξηγήσεων όπου και να συμπληρώσετε στην συνέχεια τις περιγραφές.

Αρχή σελίδας

ZBLS

Αναλυτική Λίστα Block

Άνοιγμα αρχείου της επιλογή σας που περιέχει αναλυτική Λίστα (Name, Layer, Color, Scale κ.λ.π.) των συμβόλων (Blocks) που επιλέγετε το Σχέδιο.

Επιλέγετε αρχείο εξαγωγής και πλήθος Block από το Σχέδιο τα οποία αναλύονται, χωρίζονται σε κατηγορίες και τα στοιχεία κάθε κατηγορίας (Name, Color, Layer, Ltype, Scale, Rotation) εξάγονται στο αρχείο .

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@