Υπόμνημα Γραμμών

Αρχή σελίδας

ZYPGR

Υπόμνημα Γραμμών

Αρχή σελίδας

Υπόμνημα Γραμμών ZYPGR

Επιλογή - Διαμόρφωση Λίστας ZVFE

Επεξεργασία - 1,2 ZYPGR1, ZYPGR2

Λίστα Γραμμών Σχεδίου ZGRLIST

Αναλυτική Λίστα Γραμμών ZGRLS

Λεπτομέρειες για Layer

Command: ZYPBL

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Υπομνήματος κατά ? [LType / Layer / Color / LtScale / LWeight]  <LType> :

Σημειώσεις :

Τα color, scale και τα λοιπά στοιχεία που γράφονται δεξιά με μικρά γράμματα μπορείτε να τα σβήσετε αφού ολοκληρωθεί η εντολή και θέλετε να ετοιμάσετε το Υπόμνημα για εκτύπωση.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται ώστε να καταστούν σαφής οι διαφορές των κατηγοριών τύπων Γραμμών.

Xρήση Εντολής :

Εκτός της εισαγωγής  Υπομνήματος Γραμμών για εκτύπωση μπορείτε να εισάγεται το Υπόμνημα Γραμμών για να διαπιστώσετε και μικρές διαφορές στα λοιπά στοιχεία των διαφόρων κατηγοριών (όπως  μέγεθος ή color bylayer κ.λ.π.) και να διορθώσετε τα αντικείμενα στα οποία ανήκουν.

 

 

Συμβουλές :

Όταν 2 ή περισσότερες κατηγορίες φαίνονται ίδιες και είναι ίδια και τα λοιπά τους στοιχεία τότε οι διαφορές τους είναι στα δεκαδικά των αριθμών για Scale ή Weight και γι’ αυτό το λόγο εμφανίζονται στο Υπόμνημα.

Αν έχετε τέτοια περίπτωση τότε θα πρέπει να αναζητήσετε τον λόγο για το οποίο τα αντικείμενα, που θέλετε με ίδια χαρακτηριστικά, σχεδιάζονται λίγο διαφορετικά μεταξύ τους.

 

**H ονομασία της εντολής ZYPGR έχει προκύψει σαν συντομογραφία του

z YPomnima Grammon”.

Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε με ποια σειρά θα εμφανιστούν στο Υπόμνημα οι διάφορες κατηγορίες Γραμμών.

LType: Ανάλογα με το Linetype. (T)

Layer: Ανάλογα με τα Layer σχεδίασης του αντικειμένου. (L)

Color: Ανάλογα με το χρώμα. (C)

LtScale: Ανάλογα με το Linetype Scale. (S)

LWeight: Ανάλογα με το Linetype Weight. (W)

 

Δώστε το Layer για ‘Υπόμνημα Γραμμών’ :

Επιλέξτε αντ/να για να εμφανιστεί το Ltype τους στο Υπόμνημα :

Select objects :

Επιλέγετε όσα αντικείμενα θέλετε από το Σχέδιο. (ΑLL = επιλογή όλων των αντικειμένων)

Μετά την επιλογή τα αντικείμενα θα αναλυθούν οπότε και θα προκύψουν κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο Γραμμής, το  μέγεθος, Layer, color, στροφή κ.λ.π.

Επιλέξτε σημείο Εισαγωγής Υπομνήματος Γραμμών :

Επιλέγετε το πάνω αριστερά σημείο του Υπομνήματος Γραμμών που θα δημιουργηθεί.    Μετά την επιλογή αυτή σχεδιάζεται το Υπόμνημα Block.

Βλέπε την Γενική Εντολή Επιλογή Layer

Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται (συνήθως τις πρώτες φορές που τρέχετε την εντολή) όταν δεν έχει γραφεί κάτι στο αρχείο Επεξηγήσεων.

Η εντολή θα συνεχίσει κανονικά αλλά μετά από κάθε τύπο Γραμμής θα προστίθεται η φράση χωρίς περιγραφή”.

Προτείνεται να ενημερώνετε το αρχείο επεξηγήσεων ώστε σε κάθε υπόμνημα Γραμμών να μπαίνουν αυτόματα και οι επεξηγήσεις.

Αριστερά αναγράφεται το Layer και Ltype κάθε κατηγορίας.

Στην μέση σχεδιάζεται η γραμμή.

Δεξιά γράφεται η επεξήγηση της κατηγορίας και από κάτω τα υπόλοιπα στοιχεία της κατηγορίας.

Εντολές που ανοίγουν τα αρχεία επεξεργασίας : ZYPGR1ZYPGR2

Σε αυτά τα αρχεία μπορείτε να γράψετε την επεξήγηση κάθε τύπου Γραμμής.

Οι τύποι Γραμμών στις επεξηγήσεις χωρίζονται ανάλογα με το Linetype και το χρώμα.

Αρχή σελίδας

ZVFE

Επιλογή - Διαμόρφωση Λίστας

Ανοίγει καρτέλα όπου μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τα αρχεία που μετέχουν στις διάφορες εντολές.

Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε και ποια κατηγορία αρχείου θα διαβάζει  η εκάστοτε εντολή όταν εκτελείτε.

Αρχή σελίδας

ZYPGR1, 2

Επεξεργασία - 1,2

Επιλέγετε ποιο από τα 2 διαθέσιμα αρχεία θα διαβάζει η εντολή ZYPGR κατά την εκτέλεσή της ώστε να γράφει το σωστό κείμενο επεξήγησης ανάλογα με το όνομα του Linetype.

Πληκτρολογώντας ZYPGR1 ή ZYPGR2 ορίζετε ποιο αρχείο θα διαβάζει η εντολή ( το 1 ή το 2) ανάλογα, και μπορείτε αν θέλετε να το επεξεργαστείτε κιόλας.

Τα ίδια μπορείτε να κάνετε και αν τρέξετε την παραπάνω εντολή ZVFE.

Command: ZYPGR1

Αν επιλέξετε Όχι τότε έχετε απλώς ορίσει η εντολή ZYPGR να διαβάζει το αρχείο «1» και η εντολή τελειώνει.

Αν επιλέξετε Ναι ορίζονται τα ίδια ως άνω και η εντολή συνεχίζει ανοίγοντας το αρχείο των Επεξηγήσεων για το Υπόμνημα Γραμμών:

Αρχή σελίδας

ZGRIST

Λίστα Γραμμών Σχεδίου

Άνοιγμα αρχείου Notepad που περιέχει Λίστα με τα ονόματα των Linetypes που περιέχει το Σχέδιο.

Μπορείτε, εκτός των άλλων, να κάνετε χρήση αυτής της εντολής για να αντιγράψετε τα ονόματα των Linetypes στα αρχεία Επεξηγήσεων όπου και να συμπληρώσετε στην συνέχεια τις περιγραφές.

Αρχή σελίδας

ZGRLS

Αναλυτική Λίστα Block

Άνοιγμα αρχείου της επιλογή σας που περιέχει αναλυτική Λίστα (Ltype, Layer, Color, Scale κ.λ.π.) των αντικειμένων που επιλέγετε το Σχέδιο.

Επιλέγετε αρχείο εξαγωγής και πλήθος αντικειμένων από το Σχέδιο τα οποία αναλύονται, χωρίζονται σε κατηγορίες και τα στοιχεία κάθε κατηγορίας (Ltype, Layer, Color, Scale, Width, Weight) εξάγονται στο αρχείο .

Υπόμνημα όσων τύπων Linetype γραμμικών αντικειμένων επιλεγούν από το Σχέδιο.

Δημιουργείται μία Λίστα στην οθόνη (υπό μορφή υπομνήματος ) όπου εμφανίζονται οι διάφοροι τύποι Γραμμών που έχετε επιλέξει ανάλογα με το Linetype, Scale, Layer, Color κ.λ.π. και επεξήγηση για κάθε διαφορετικό τύπο  Line, Pline, Mline, Xline, Ray, Spline, Arc, Circle, Ellipse, 3D Face και Region του Σχεδίου .

To Text Height των κειμένων ορίζεται αυτόματα ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης.

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@