Κεντρική

Εγκατάσταση-Χρήση

Updates

FAQ

Τιμοκατάλογος

Επικοινωνία

Κλίμακα

Γενική Σχεδίαση

... για Αριθμούς

... για Blocks

... για Κείμενα

... για Γραμμές

Layers

Hatch

Offset

Απόψεις Σχεδίου

Ενδείξεις

Διαστάσεις

Διάφορα

Modify

Images

Τομές - Όψεις

Κατόψεις

Τοπογραφία

Photos

Υπομνήματα

Ρυθμίσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Αρχή σελίδας

Σχεδιάστε με ευκολία-ταχύτητα-προδιαγραφές

για AutoCAD  2000-2018*

Ενώ η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία δεν μπορώ να ξεκινήσω το CADsdtopo στο Autocad.

1. Εγκατάσταση VBA Support:  Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει τα παρακάτω :

α. Κατεβάστε το αρχείο "Autocad 201* VBA module" (32-bit ή 64- bit) από εδώ και τρέξτε το exe.

β. Πατήστε "Unzip" στο παράθυρο που ανοίγει ή/και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

γ. Αφού κάνετε τα παραπάνω μπορείτε να συνεχίσετε.

 

2. Έναρξη του CADsdtopo: Θα βρείτε συντομεύσεις του προγράμματος, ανάλογα με την έκδοση του Autocad, στην διαδρομή:

Windows: Start Menu -> All Programs -> CADsdtopo -> επιλέξτε την έκδοση που έχετε

α. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το κλειδί σε οποιαδήποτε θύρα USB του υπολογιστή σας. (Αν τρέχετε το Demo δεν χρειάζεται.)

β. Κάντε κλικ στην συντόμευση που αντιστοιχεί στην έκδοση του Autocad που έχετε.

 

3. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περ.1: Για AutoCAD 2012 και Zwcad+2014 ή μεταγενέστερα θα πρέπει να επαναλάβετε δύο φορές την παραπάνω διαδικασία.

Περ.2: Αν η συντόμευση δεν "βρίσκει" το acad.exe τότε ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ (παρ.4 Σημ.2).

Περ.3: Για AutoCAD 2012 ή μεταγενέστερο στις πρώτες χρήσεις των εντολών θα ερωτηθείτε “Save Changes to zzOpenDirzz.dvb ?”. Πατήστε Yes και μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά.

Περ.4: Αν το CADsdtopo δεν φορτώνεται τότε ορίστε την μεταβλητή SECURELOAD σε 0 (Πληκτρολογήστε στο command line του AutoCAD SECURELOAD πατήστε Enter και γράψτε τον αριθμό 0) και επαναλάβετε την διαδικασία φόρτωσης του CADsdtopo.

Περ.5: Αν έχετε κάνει τα παραπάνω και το CADsdtopo δεν φορτώθηκε στο AutoCAD τότε: Πληκτρολογήστε AP (APPLOAD) στο command line του AutoCAD και επιλέξτε να φορτωθεί το αρχείο C:/SDTOPO/acaddoc.fas

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

 

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που κάνω έναρξη της εφαρμογής χωρίς να έχω τοποθετήσει το κλειδί ή βγάλω το κλειδί κατά την διάρκεια σχεδίασης ?

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να τοποθετήσετε το κλειδί σε κάποια θύρα USB του υπολογιστή και οι εντολές θα συνεχίσουν να εκτελούνται κανονικά.

 

Η συντόμευση του CADsdtopo δεν «βρίσκει» το acad.exe!

Στην περίπτωση που η συντόμευση δεν «βρίσκει» το acad.exe, τότε κάντε τα παρακάτω:

* Στην επιφάνεια εργασίας (Desktop) αντιγράψτε την συντόμευση AutoCAD που χρησιμοποιείτε.

* Επικολλήστε την συντόμευση όπου θέλετε (ακόμη και πάλι στην επιφάνεια εργασίας).

* Μετονομάστε την συντόμευση σε SDTOPO.

* Κάντε δεξί κλικ στην συντόμευση και επιλέξτε Properties.

* Στην καρτέλα συντόμευση (Shortcut) στην θέση Έναρξη σε (Start in) σβήστε ότι έχει και γράψτε C:\SDTOPO\

* Κάντε διπλό κλικ στην συντόμευση και το CADsdtopo φορτωθεί κανονικά. Για AutoCAD 2012 ή μεταγενέστερο θα πρέπει να κάνετε δύο φορές κλικ στην συντόμευση.

Μετά την πρώτη φορά, δεν είναι απαραίτητη η εκκίνηση της εφαρμογής από την παραπάνω συντόμευση. Μπορείτε να καλείτε την εφαρμογή μέσα από το Menu “SDTOPO” στο AutoCAD σε οποιοδήποτε Σχέδιο.

 

Ανοίγω κάποιο Σχέδιο και το Menu του CADsdtopo φαίνεται ανενεργό. Γιατί συμβαίνει αυτό ?

Όταν εμφανίζεται έτσι το Menu σημαίνει ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί το CADsdtopo ακόμη σε αυτό το Σχέδιο. Αν κάνετε έναρξη SDTOPO”  από το Menu τότε και όλο το υπόλοιπο Menu θα εμφανίζεται κανονικά.

Η παραπάνω διαδικασία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληροφορείστε σε ποια σχέδια έχετε τρέξει την εφαρμογή και σε ποια όχι.

 

Πως φορτώνω τα πενάκια (αρχεία *.ctb) που συνοδεύουν την Εφαρμογή ?

Τα πενάκια του CADsdtopo περιέχονται στον φάκελο C:\SDTOPO\zzPlot_Styles.  Από αυτόν τον φάκελο μπορείτε να αντιγράψετε τα αρχεία στον αντίστοιχο του Autocad και θα εμφανιστούν ως επιλογές κατά την επεξεργασία εκτύπωσης.

 

Στην περίπτωση που λαμβάνω κάποιο σχέδιο άλλου Μηχανικού στο οποίο οι διαστάσεις φαίνονται πολύ μεγάλες, τι μπορώ να κάνω ώστε να εμφανίζονται σωστά ?

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

· Εκτελέστε την εντολή ZDAM (μικρές διαστάσεις τύπου Autocad) και σχεδιάστε μία διάσταση οπουδήποτε στο Σχέδιο (σε κάποιο από τα υπάρχοντα Layer του Σχεδίου).

· Σβήστε την διάσταση που μόλις σχεδιάσατε. Τώρα έχει εισαχθεί το Dimension Style του CADsdtopo που θα φαίνεται στο σωστό μέγεθος ανάλογα με την κλίμακα που έχετε επιλέξει.

· Τρέξε την εντολή ZZSA - ενεργοποιήστε την επιλογή Dimension - πατήστε ΟΚ - και πληκτρολογήστε ώστε να πιάσετε όλα τα αντικείμενα Dimension του Σχεδίου.

· Ανοίξτε τα Properties και ορίστε όλα τα Dimension να έχουν Style (Misc) αυτό που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα CADsdtopo.

 

Γενικά όταν παραλαμβάνετε σχέδιο άλλου Μηχανικού σας συμβουλεύουμε να κάνετε τα κάτωθι:

· TT0 (σβήσιμο κενών κειμένων) και LL0 (σβήσιμο μηδενικών γραμμών) ώστε να ελαφραίνει το σχέδιο.

· ΖΖ0 (μεταφορά όλων των αντικειμένων στο Ζ=0) στην περίπτωση που δεν θέλετε να υπάρχουν τρισδιάστατα αντικείμενα.

· ZCHL (δυναμική αλλαγή Ltscale) στην περίπτωση που πρέπει να αλλάξετε το Ltscale του σχεδίου ώστε να είναι ίδιο με το σχέδιο στο οποίο έχετε σκοπό να το εισαγάγετε σαν xref.

· ZCS (μεγέθυνση από το κέντρο εισαγωγής) ώστε να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε κείμενα και block για να είναι ευδιάκριτα.

· ZCDIM (έλεγχος διαστάσεων με μη πραγματική τιμή).

 

Πως μπορώ να προσθέσω το σύμβολο “+” στους θετικούς αριθμούς στο Σχέδιό μου  ?

Τρέξτε την εντολή ZNM (αν οι αριθμοί είναι κείμενα) ή την ZNMB (αν οι αριθμοί είναι μέσα σε block) ορίστε να προστεθεί το 0.00 στους αριθμούς και ενεργοποιήστε την επιλογή Αναγραφή  + στους θετικούς”.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ορίσετε και δεκαδικά αντίστοιχα.

 

Πως μπορώ να προσθέσω την κατάληξη μ.”  στους αριθμούς που έχω π.χ. στο Layer “DIM” ?

Τρέξτε την εντολή TTT:

· στην πρώτη καρτέλα που ανοίγει ενεργοποιήστε την επιλογή “Layer” και επιλέξτε το DIM.

· Επιλέξτε τα αντικείμενα στην οθόνη (πληκτορογείστε ALL)

· Όταν ανοίξει ο Επεξεργαστής κειμένων γράψτε στο πεδίο Προσθήκη κειμένου δεξιάαυτό που θέλετε (π.χ. μ.”), πατήστε ΟΚ και έχετε τελειώσει.

Μπορείτε να κάνετε και ποιο εξειδικευμένη χρήση της εντολής, αν π.χ. στο Layer “DIM” έχετε και κείμενα που δεν είναι αριθμοί και δεν θέλετε σε αυτά να προστεθεί η κατάληξη μ.τότε κάνετε τα παρακάτω:

· στην πρώτη καρτέλα που ανοίγει ενεργοποιήστε την επιλογή “Layer” και επιλέξτε το DIM, ενεργοποιήστε τις επιλογές “Text” και “1. Επιλογή Text, Mtext, ArcText, Attribute: με αναζήτηση φράσης   Block: με όνομα

· Επιλέξτε τα αντικείμενα στην οθόνη (πληκτορογείστε ALL)

· Στην καρτέλα που ανοίγει γράψτε *#*.  Το σύμβολο # σημαίνει ένας αριθμός (μπορείτε να το εξειδικεύσετε: ##.## ή *#.## κ.λ.π.)  Με αυτόν τον τρόπο η εντολή θα συνεχίσει από εδώ και πέρα μόνο σε όσα κείμενα περιέχουν αριθμούς.

· Όταν ανοίξει ο Επεξεργαστής κειμένων γράψτε στο πεδίο Προσθήκη κειμένου δεξιάαυτό που θέλετε (π.χ. μ.”)

 

Πως μπορώ να μεταφέρω διάφορα αντικείμενα σε ένα Layer αλλά να διατηρήσουν το χρώμα τους και τον τύπο γραμμής τους ?

Τρέξτε την εντολή ZONELAY, κάνει ακριβώς αυτό.

 

Πως μπορώ να δω τι αντικείμενα υπάρχουν σε ένα Layer χωρίς να κλείσω τα υπόλοιπα ?

Τρέξτε την εντολή LLOL, εκτός του ότι αναβοσβήνει στην οθόνη το επιθυμητό Layer, ενημερώνεστε και για το πόσα και ποια αντικείμενα περιέχει.

 

Πως μπορώ να αλλάξω το χρώμα όσων κειμένων  γράφουν π.χ. την φράση “10Α ?

Τρέξτε την εντολή ZCH (Change) :

· στην πρώτη καρτέλα που ανοίγει ενεργοποιήστε τις επιλογές “Text” και “1. Επιλογή Text, Mtext, ArcText, Attribute: με αναζήτηση φράσης   Block: με όνομα

· Επιλέξτε τα αντικείμενα στην οθόνη (πληκτορογείστε ALL)

· Στην καρτέλα που ανοίγει γράψτε *10A*.  Με αυτόν τον τρόπο η εντολή θα συνεχίσει από εδώ και πέρα μόνο σε όσα κείμενα περιέχουν την φράση “10A”.

· Στην επόμενη καρτέλα ενεργοποιήστε την επιλογή Color και δώστε το χρώμα που θέλετε.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να κάνετε και άλλες αλλαγές.

Ακόμη αν θέλατε π.χ. να μεγαλώστε όσα κείμενα περιέχουν την φράση “10A” θα κάνατε την ίδια παραπάνω διαδικασία αλλά τρέχοντας την εντολή ZCS (μεγέθυνση από το σημείο εισαγωγής) ή την εντολή ZZSA για αλλαγή properties.

 

Τα αυτοματοποιημένα Υπομνήματα (Block, Hatch, Γραμμών, Κειμένων) μπορούν να περιλαμβάνουν και αντικείμενα που δεν έχουν δημιουργηθεί από το CADsdtopo ?

Ναι, όλα τα αντικείμενα του Σχεδίου θα περιλαμβάνονται στα Υπομνήματα. Μπορείτε μάλιστα να ενημερώσετε και τα αρχεία επεξηγήσεων ώστε να αναγράφονται αυτόματα και οι επεξηγήσεις που θέλετε.

 

Κατά την διάρκεια σχεδίασης μιας μελέτης πρέπει να συμβουλεύομαι ένα Raster Image το οποίο έχω προσαρμόσει πίσω από το Σχέδιό μου. Πως μπορώ να το ανοίγω όποτε θέλω να το ελέγξω και να το κλείνω όταν δεν το χρειάζομαι, γρήγορα  ?

Η εντολή που θα χρησιμοποιήσετε είναι η SDD (άνοιγμα - κλείσιμο Layer).

H SDD χρησιμοποιεί ένα από τα 5 αρχεία (όποιο είναι τρέχων) στα οποία αναγράφονται τα Layer που θα αναβοσβήνουν.

Κάντε τα παρακάτω:

· Ανοίξτε τον Layer Manager του Autocad και αντιγράψτε το όνομα του Layer που περιέχει το Image.

· Τρέξτε την εντολή ZVFE και στο πεδίο SDD επιλέξτε ένα από τα αρχεία SDD1,…,SDD5 το οποίο είναι κενό π.χ. το SDD3, επικολλήστε στο αρχείο το όνομα του Layer και πατήστε Save.

· Τώρα έχετε ορίσει την εντολή SDD να διαβάζει το αρχείο SDD3.

· Όταν από εδώ και εμπρός πληκτρολογείτε SDD στο σχέδιό σας (και σε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο) αν το Image είναι ανοιχτό θα κλείνει ή το αντίθετο.

Και για το άνοιγμα και για το κλείσιμο πληκτρολογείτε το ίδιο: SDD.

Σε κάθε ένα από τα αρχεία SDD1,…,SDD5  μπορείτε να γράψετε όσα Layer θέλετε τα οποία θα ανοιγοκλείνουν ομαδικά ή εναλλάξ (όσα είναι ανοιχτά θα κλείνουν και όσα κλειστά θα ανοίγουν).

 

Πως μπορώ να φτιάξω δικά μου υπομνήματα - τίτλους που να τα εισάγω σε όποιο σχέδιο θέλω  ?

Φτιάξτε το σχέδιο σας (υπόμνημα - τίτλοι) μέσα σε έναν από τους φακέλους στην διεύθυνση c:\SDTOPO\zzTitloi (ή όπου αλλού έχετε ορίσει τον φάκελο zzTitloi.

Βάλτε κωδικούς στην Πινακίδα Τίτλων με την εντολή TCDS, και θα μπορείτε να εισάγετε αυτό το Σχέδιο οπουδήποτε με την εντολή ZTITLOI όπου θα ενημερώνεται αυτόματα η Πινακίδα.

Τα Σχέδια Τίτλων πρέπει να τα σχεδιάσετε σε κλ 1:1000 για να εισάγονται σωστά στα Σχέδιά σας. Μπορείτε να αρχίσετε από κάποιο από τα υπάρχοντα Σχέδια Τίτλων.

Όταν τελειώσετε με την δημιουργία Σχεδίου Τίτλου μην ξεχνάτε να τρέχετε και την εντολή mslide του Autocad ώστε να βλέπετε την εικόνα του Τίτλου στην καρτέλα της εντολής ZTITLOI.

 

Έχω λάβει Σχέδιο άλλου Μηχανικού όπου όλα τα αντικείμενα είναι σε ένα Layer. Πως μπορώ να ξεχωρίσω τα αντικείμενα και να τα βάλω σε ξεχωριστά Layer ?

Αφού αποφασίσεις πως θα κατηγοριοποιήσεις τα αντικείμενα πρέπει να φτιάξεις τα νέα Layer στο Σχέδιο.

Μετά τρέχεις την εντολή ZCH (Change) και από την πρώτη καρτέλα που ανοίγει την χρησιμοποιείς σαν φίλτρο ώστε να επιλέγεις κάθε φορά μόνο τα αντικείμενα συγκεκριμένης κατηγορίας και να τα μεταφέρεις σε άλλο layer.

πχ :

· Αν θέλεις να μεταφέρεις σε νέο Layer όλα τα κείμενα του Σχεδίου: Ενεργοποιείς τις επιλογές “Text” και “Mtext”.

· Αν θέλεις να μεταφέρεις σε νέο Layer μόνο τα κείμενα που ανήκουν στο TextStyle Arial τα κείμενα του Σχεδίου: Ενεργοποιείς τις επιλογές “Text”, “Mtext” και TextStyle “Arial”.

· Αν θέλεις να μεταφέρεις σε νέο Layer μόνο τα κείμενα του Σχεδίου που έχουν συγκεκριμένο TextStyle και Ύψος: Ενεργοποιείς την επιλογή Επιλογή με ίδιο”.

· Αν θέλεις να μεταφέρεις σε νέο Layer μόνο τα  κείμενα που είναι αριθμοί: ενεργοποιήστε τις επιλογές “Text” και “1. Επιλογή Text, Mtext, ArcText, Attribute: με αναζήτηση φράσης   Block: με όνομα

      Επιλέξτε τα αντικείμενα στην οθόνη (πληκτορογείστε ALL)

Στην καρτέλα που ανοίγει γράψτε *#*.  Το σύμβολο # σημαίνει ένας αριθμός (μπορείτε να το εξειδικεύσετε: ##.## ή *#.## κ.λ.π.)  Με αυτόν τον τρόπο η εντολή θα συνεχίσει από εδώ και πέρα μόνο σε όσα κείμενα περιέχουν αριθμούς.

 

Έχω κάποιο Image στο σχέδιό μου το οποίο θέλω να βάλω σαν απόσπασμα και να τυπωθεί σε άλλη κλίμακα από αυτήν του Σχεδίου. Τι πρέπει να κάνω ?

Η εντολή ZDFS κάνει ακριβώς αυτό (εκτός των άλλων).

· Εισάγεις το Image στο σχέδιο σε τυχαίο μέγεθος.

· Τρέχεις την εντολή ZDFS .

· Δίνεις μία διάσταση, πάνω στο Image, που ξέρεις τι τιμή έχει στην πραγματικότητα (π.χ κάναβος  ή κάποια αναγραφόμενη διάσταση.

· Δίνεις την κλίμακα που θα τυπωθεί το Image.

· Δίνεις  (επιβεβαιώνεις) την κλίμακα εκτύπωσης του υπολοίπου Σχεδίου.

· Επιλέγεις το Image και από ποιο σημείο να γίνει σμίκρυνση ή μεγέθυνση.

 

Ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος να φέρω στις πραγματικές του διαστάσεις ένα σχέδιο που έχω σκαναρισμένο στην οθόνη ?

Αν το Σχέδιο έχει κάναβο:

· Σχεδιάζετε τον κάναβο (μία κάθετη και μία οριζόντια ευθεία τις οποίες κάνετε offset στις διαστάσεις του κανάβου).

· Τρέχετε την εντολή ZMRS με όσα σημεία είναι ευκρινή.

Αν το Σχέδιο δεν έχει κάναβο:

· Σχεδιάζετε το μεγαλύτερο σχήμα που μπορείτε με βάση τις διστάσεις που έχει γραμμένες το σκαναρισμένο σχέδιο.

· Τρέχετε την εντολή ZMRS με όσα σημεία είναι ευκρινή.

 

Μπορώ να μετατρέψω ένα Text ή γραμμές Text σε Mtext ?

Η εντολή TTMT κάνει ακριβώς αυτό.

 

Μπορώ να υπολογίσω το εμβαδόν μίας περιοχής και να μην επιλέγω ένα ένα τα σημεία ?

Με την εντολή ZAA επιλέγετε ένα σημείο στο κέντρο και έχετε και δυνατότητα να αναγραφεί και το εμβαδόν αν θέλετε. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε Pline.

 

Μπορώ να ορίσω διαφορετικά δεκαδικά στις διαστάσεις που γράφονται ?

Από τις καρτέλες της εντολής ZDDAS (για διαστάσεις τύπου Autocad) ή της εντολής ZDDAT (για διαστάσεις απλό κείμενο).

 

Πως μπορώ να σχεδιάσω κάθετη από γνωστή ευθεία  ?

Η εντολή PP κάνει ακριβώς αυτό.  Δίνετε το σημείο πάνω στην γνωστή ευθεία, την πλευρά και το μήκος και η κάθετη σχεδιάζεται αυτόματα.

 

Πως ενημερώνομαι για την κλίμακα κατά την διάρκεια σχεδίασης ?

Η κλίμακα εκτύπωσης που έχετε επιλέξει στο CADsdtopo αναγράφεται συνέχεια στο κάτω αριστερά τμήμα της οθόνης σχεδίασης.

 

Πως μπορώ να εισάγω ένα πίνακα από το Excel στο Autocad ?

Η εντολή ZPFL κάνει ακριβώς αυτό. Επιλέγετε οποιοδήποτε αρχείο (*.txt, *. xls,…) και στην οθόνη σχεδιάζεται πίνακας με Text και Lines με τα δεδομένα του αρχείου που επιλέγετε.

 

Θέλω να μετρήσω το εμβαδόν μίας περιοχής που αποτελείται και από τμήματα Spline.

Εκτελείτε την εντολή ZAA όπου επιλέγετε ένα σημείο στο κέντρο της περιοχής και το εμβαδόν υπολογίζεται αυτόματα.

 

Έχω, για την ίδια μελέτη, 2 διαφορετικά σχέδια τα οποία έχουν 10-12 κοινά σημεία. Πως μπορώ να φέρω το ένα πάνω στο άλλο χρησιμοποιώντας όλα τα κοινά?

Η εντολή ZMRS κάνει ακριβώς αυτό (μέσο move, μέσο rotate, και μέσο scale με όσα σημεία θέλετε).

Σημ.: Μπορείτε να επιλέξετε να μην γίνει rotate ή να μην γίνει scale κ.ο.κ.

 

Έχω ένα σχέδιο με πολλά raster images και χρειάστηκε να αλλάξω το όνομα του φακέλου που τα περιείχε. Υπάρχει τρόπος επανακαθορίσω την διεύθυνσή τους μαζικά ?

Η εντολή ZCIMD κάνει ακριβώς αυτό.

Σημ.: Μάλιστα όσα δεν βρεθούν στον νέο φάκελο που θα ορίσετε δεν αλλάζουν διεύθυνση και μπορείτε να ξανατρέξετε την εντολή με άλλο φάκελο.

 

Στην εντολή ZID (εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών), οι κορυφές και οι διαστάσεις πλευρών βγαίνουν πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές, ενώ έχω ορίσει συντελεστές μεγέθους 1.00 (default του προγράμματος), στις αντίστοιχες καρτέλες.

Εκτός από τους συντελεστές που ορίζονται στις καρτέλες για εμβαδόν και πλευρές:

 

όπου ορίζονται, εκτός των άλλων, τα μεγέθη της αναγραφής εμβαδού και πλευρών, στην αρχική καρτέλα υπάρχει και ένας γενικός συντελεστής «Ύψος χαρακτήρων» που αφορά και το μέγεθος των κορυφών:

Ο συντελεστής αυτός επηρεάζει, αναλογικά, και τα μεγέθη των κειμένων των πλευρών και του εμβαδού.

Αν τον έχετε αλλάξει μία φορά, από τους default που αναφέρονται στο πεδίο κλίμακα, τότε σε κάθε διαφορετική κλίμακα προτείνεται αντίστοιχος με την αλλαγή που κάνατε.

Αν θέλετε να εισάγονται οι κορυφές, οι πλευρές και το εμβαδόν στα default μεγέθη του προγράμματος τότε θα πρέπει μία φορά, σε οποιαδήποτε κλίμακα, να ορίσετε το σωστό ύψος:

Αν το κάνετε μία φορά, για οποιαδήποτε κλίμακα, τότε θα προτείνονται οι σωστοί συντελεστές σε κάθε νέο σχέδιο και σε όλες τις κλίμακες.

 

 

Σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει από την έκδοση 1.14 μέχρι και την έκδοση 3.2:

* Προσθήκη επιλογής εισαγωγής και Περιγραφής (Description) για τα περισσότερα σύμβολα (ITAX).

* Προσθήκη δυνατότητας εισαγωγής πολλών σημείων με αυτόματη δημιουργία Layer ανάλογα με την περιγραφή ή τις σημειώσεις (Description) (ITAX).

* Επανασχεδιασμός των συμβόλων "1 Layer" με διαφορετικό χρώμα για το υψόμετρο (ITAX).

*  Προσθήκη της εντολής MR2 (ορθογώνιο με 2 σημεία (rectangle)) και της MSP (spline με σημεία).

* Προσθήκη επιλογής (κουμπί) «Καταμέτρηση των Block που υπάρχουν ήδη στο σχέδιο» στις εντολές MBL (Εισαγωγή συμβόλου υπό κλίμακα) και ASD (Εισαγωγή συμβόλου σε πραγματικές διαστάσεις). Μπορείτε να βλέπετε τα ονόματα των συμβόλων που έχετε εισάγει με τις παραπάνω εντολές και τον πλήθος τους.

* Προσθήκη συμβόλων στέγης (ολοκληρωμένη στέγη, όψη-κάτοψη κορφιά, όψεις-κάτοψη κεραμιδιών), συμβόλου ομπρέλας παραλίας, συμβόλων Όψης (φωτιστικά τοίχου, κιγκλιδώματα κ.λ.π.).

* Προσθήκη Menu «Τομή...βήμα βήμα» και «Όψη...βήμα βήμα» και «Κάτοψη...βήμα βήμα».

* Νέα εντολή ZSKO (σχεδίαση σκάλας σε τομή ή όψη με σημείο αρχή και τέλους και αριθμό πατημάτων.

* Προσθήκη εντολής KTLMAN (εισαγωγή Layer πολυώροφου κτιρίου με τα αντίστοιχα LMAN και φίλτρα).

* Νέες εντολές: ZINSXREF (εισαγωγή xref κάροψης), Z2VH και Z2VV(χωρισμός οθόνης σε 2 παράθυρα), ZV1 (μία οθόνη). 

* Αλλαγή της NNP (Ενδείξεις υλικών με πίνακα) όπου όταν επιλέγετε μόνο αριθμός (χωρίς κουκίδα και γραμμή) το το Text έχει ιδιότητα middle-center.

* Προσθήκη της εντολής ZCCPH (Αντιγραφή επιλεγμένων φωτογραφιών σχεδίου (από τα σύμβολα θέσης λήψης) σε διεύθυνση της επιλογής σας (ως αρχεία εικόνων).

* Προσθήκη καρτέλας ρυθμίσεων και δυνατότητα επιλογής αναγραφής στην οθόνη του αποτελέσματος (ή και των αναλυτικών υπολογισμών) των πράξεων με αντικείμενα, διαστάσεις και αριθμούς (D+D, L+L, DDD, P+P, E+E…).

* Προσθήκη δυνατότητας επιλογής για την αναγραφή της επιφάνειας σε Text ή Mtext στις εντολές ZAA (εμβαδόν με εσωτερικό σημείο) και ZID (εμβαδομέτρηση ιδιοκτησίας).

* Νέα εντολή GYSYP εισαγωγής εικόνας με τις επεξηγήσεις των συμβολισμών στις πινακίδες Γ.Υ.Σ. 1:5000.

* Προσθήκη εντολών για προσθήκη κορυφών Κτιρίου: ZIK (κορυφές με επιλογή εσωτερικού σημείου κλειστού σχήματος), ZIKS (κορυφές επιλέγοντας συνεχόμενα σημεία με αυτόματη αρίθμηση), ΖΖΚ (εισαγωγή μεμονωμένων κορυφών με πολλαπλές δυνατότητες αυτόματης ονομασίας και δυνατότητα εξαγωγής και σε αρχείο), ZPIK (Πίνακας συντεταγμένων κορυφών κτιρίου).

* Προσθήκη της εντολής ZZI (εισαγωγή μεμονωμένων κορυφών ιδιοκτησίας με πολλαπλές δυνατότητες ονομασίας και δυνατότητα εξαγωγής και σε αρχείο).

* Ενημέρωση του ΦΕΚ 181Δ/1985 με τις αλλαγές του ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011.

* H Demo έκδοση κατεβαίνει πλέον απευθείας από το site χωρίς αποστολή email.

* Συμπλήρωση των δηλώσεων και σημειώσεων εξάρτησης Τοπογραφικού βάσει των αναγραφομένων στο 72/18-01-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΚΑ.

Προστέθηκε η σχεδίαση Τριγώνων και Ισοϋψών.

 

 

Πως μπορώ να κάνω ορθογραφικό έλεγχο στα κείμενα του  σχεδίου μου?

Επιλέγετε την εντολή T2F -> πατάτε Esc για να κλείσει η καρτέλα των φίλτρων ή επιλέγετε με φίλτρα -> πληκτρολογείτε ALL για να πιαστούν όλα τα κείμενα -> Enter -> Enter -> επιλέγετε τα αρχεία να σωθούν σε ένα αρχείο Word (*.doc) -> Να μην εξαχθούν οι συντεταγμένες των κειμένων -> Yes, να ανοίξει το αρχείο.

Τώρα στο Word μπορείτε να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο των κειμένων σας. Όταν βρίσκετε κάποια διόρθωση μπορείτε, αν δεν γίνεται να εντοπίσετε το κείμενο στην οθόνη σας, να χρησιμοποιήσετε την εντολή TTT (Επεξεργαστής κειμένων).

 

Με την ΤΤΤ μπορείτε  ακόμη να κάνετε και μαζικές διορθώσεις ή να εντοπίσετε στην οθόνη φράση ή λέξη.

Σημ.: Αν το
Word δεν ανοίγει αυτόματα πατήστε ΟΚ στις διάφορες ειδοποιήσεις και Windows default ή Winodws Greek στις επιλογές.

 

 

Το σχέδιο δεν βρίσκει τα σημεία για ένωση γραμμών ή εισαγωγή συμβόλων.

Τρέξτε την εντολή DMLL πατήστε ΟΚ και τα σημεία θα αναζητούνται κανονικά πληκτρολογώντας τον κωδικό τους.

 

Το σχέδιο δεν βρίσκει τα πενάκια τύπου CTB.

Στην περίπτωση που στο σχέδιό σας δεν εμφανίζονται πενάκια τύπου .CTB, τότε πληκτρολογείστε CONVERTPSTYLES, πατήστε ΟΚ και δεν θα υπάρχει πλέον πρόβλημα.

 

 

 

Παραδείγματα εφαρμογής των εντολών του CADsdtopo εδώ.