Επιλέγετε οποιοδήποτε υπάρχον αντικείμενο από το Σχέδιο και σχεδιάζετε ένα καινούργιο με τα ίδια χαρακτηριστικά αυτόματα.

Command: ZZ

Επιλέξτε αντικείμενο για την αντίστοιχη ΕΝΤΟΛΗ :

Ανάλογα με το αντικείμενο που επιλέγετε (Circle, Line, Pline, Text, Block, Hatch, κ.λ.π.) ορίζονται αυτόματα τα Layer, Color, Ltype, μέγεθος και λοιπά χαρακτηριστικά και εκτελείται η εντολή του AutoCAD που δημιούργησε το αρχικό αντικείμενο.

Σημειώσεις :

Η εντολή ZZ είναι η πρώτη εντολή που σχεδιάστηκε για το λογισμικό SDBOX και έχει δημιουργηθεί με σκοπό την γρήγορη εναλλαγή στην σχεδίαση σε συνδυασμό με την τήρηση των επιθυμητών χαρακτηριστικών.

Σε όλες τις περιπτώσεις εξοικονομείται σημαντικός χρόνος ορισμού των ιδιοτήτων νέων αντικειμένων.

Xρήση Εντολής :

Προτείνεται να χρησιμοποιείτε την ΖΖ καθ’ όλη την διάρκεια της σχεδίασης.

 

Συμβουλές :

Η συχνή χρήση της εντολή πέραν από την ταχύτητα που παρέχει συμβάλει σημαντικά στο να υπάρχουν ομοειδή αντικείμενα στο Σχέδιο (ίδιο layer, color, μέγεθος, linetype, ltscale κ.λ.π.)  και να μην μένουν υπολείμματα από εντολές copy που δεν διαγράφησαν.

Εφ’ όσον επιλέξετε το αρχικό αντικείμενο ορίζονται αυτόματα όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά (Layer, Color, Ltype, μέγεθος κ.λ.π.), στην συνέχεια εκτελείτε κανονικά την προτεινόμενη εντολή η οποία λειτουργεί όπως η αντίστοιχη του AutoCAD.

 

Παράδειγμα 1: Για να σχεδιάσετε νέο Text αυτό που θα χρειαζόταν να κάνετε θα ήταν να αντιγράψετε κάποιο υπάρχον και να αλλάξετε το κείμενό του. Ενώ με την ZZ επιλέγετε το αρχικό Text και σημείο στην οθόνη όπου γράφετε  κατευθείαν το νέο ενώ τα layer, color, height, textstyle κ.λ.π. ορίζονται αυτόματα.

 

Παράδειγμα 2: Για να σχεδιάσετε γραμμή με συγκεκριμένες ιδιότητες ή θα αράζατε όλες τις ιδιότητες από την αρχή ή θα σχεδιάζατε την γραμμή και θα την κάνατε  match με κάποια υπάρχουσα, ενώ με την ΖΖ επιλέγετε την αρχική και σχεδιάζετε κατευθείαν την νέα ενώ τα layer, color, width, ltscale κ.λ.π. ορίζονται αυτόματα.

 

Τα ίδια ισχύουν και για όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα του σχεδίου.

Γενική Σχεδίαση

ΖΖ: H πρώτη εντολή που δημιουργήθηκε για το SDBOX

Αρχή σελίδας

Δείτε και άλλες αρχικές εντολές του SDBOX

Εισαγ.-Εξαγ. Block

Εισαγωγή Συμβόλου

Εισαγωγή Βορρά

Υπόμνημα Συμβόλων

Πίνακας Block

Υπόμνημα Γραμμών

Υπολογισμοί  Πράξεις

Images

Εισαγωγή Στάθμης

Τοπογραφία

Εισαγωγή από αρχείο

Εμβαδομέτρηση

Τρίγωνα

Εξασφαλίσεις

Κατόψεις

Τομές-Όψεις

Για AutoCAD 2010-20xx, BricsCAD, GstarCAD, ZwCAD

@

@

@

@

@